Дубовик Володимир Іванович

Дубовик Володимир Іванович, доцент к.с.-г.н.

Автобіографія

Народився 22.12.1973 р., р/с.Новомиколаївське, Новомиколаївського району Волгоградської області. 
Кандидат с.-г. наук (2001). Закінчив Сумський сільськогосподарський інститут в 1995 році. 
Працював молодшим науковим співробітником в Сумській ДДС (з 1996 по 2001рік), старшим викладачем в СНАУ (2001-2003); доцентом кафедри селекції і насінництва (2004-2007), Працює доцентом кафедри біотехнології та фітофармакології з 2007 року.

Учбово-методична робота

Основні дисципліни: Фітофармакологія. Методи та організація досліджень в агрономії. Технологія виробництва біоагентів. Знезараження підкарантинної рослинної продукції.

Методичні видання:

Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни “Селекція і насінництво”(2002), “Сортовий контроль” (2002), Картоплярство (2005), Тематика дослідницьких робіт у картоплярстві (2006), Програма виробничої практики і методичні вказівки до написання звіту та ведення щоденника для студентів 5 курсу агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (2006), Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни “Фітофармакологія”(2007). Фітофармакологія. Методичні вказівки щодо написання курсової роботи (2009). Фітофармакологія. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи (2009).

2010 - Метод. вказівки щодо проведення ЛПЗ з дисципліни “Методи і організація досліджень в агрономії”

2011 - Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Основи наукових досліджень в агрономії”

 

Наукова робота

Насінництво картоплі

Наукові публікації (50), в т.ч. 
Структурні показники продуктивності оздоровленої картоплі (2000); Порівняльна оцінка методик визначення листкової поверхні картоплі(2002); Вплив репродукування на продуктивність оздоровленої картоплі (2002); Ефективність застосування різних систем удобрення (2009); Мінімалізація обробітку грунту під картоплю (2009), Виробництво картоплі у світі (2010) .

Дипломні роботи

1. Тихоновський В.В. Прогнозування продуктивності картоплі за розвитком і станом асиміляційної поверхні її куща. 
2. Самойлов М.В. Удосконалення технології вирощування ріпаку ярого на насіння в умовах Запорізької Державної дослідної станції. 
3. Ларкін С.В. Продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СООО “Золоті Пруди” Олександрівського району Донецької області. 
4. Окаянна Н.В. Альтернативні види добрив під картоплю в умовах ТОВ “Перше травня” Охтирського району. 
5. Шипиленко Л.А. Продуктивність картоплі отриманої з мікробульб в умовах Сумського інституту АПВ. 6. Гресь С.В. Вплив стимуляторів росту на насіннєву продуктивність озимої пшениці в умовах Сумського інституту АПВ. 
7. Бурковець О.О. Сортова реакція картоплі на удобрення та площу живлення рослин в умовах Сумського інституту АПВ. 
8. Дубовик І.І. Створення вихідного матеріалу при селекції гречки на гетерозис. 
9. Мирошниченко О.О. Ефективність вирощування ранньої продукції картоплі.

10. Троцький С.В. Вплив біологічних особливостей на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ "Ворожбалатінвест" Лебединського району Сумської області.

Готовність до співробітництва

По науково-виробничій діяльності з насінництва оздоровленої картоплі.

Бесараб Н.І. Ефективність застосування протруйників насіння на озимій пшениці в умовах ТОВ АФ «Вікторія» Білопільського району Сумської області

Савченко П.В. Ефективність застосування фунгіцидів в посівах озимої пшениці в умовах УАІ ТОВ АФ “Семереньки” Тростянецького району Сумської області

Основні наукові праці

№ п/п

Назва праці

Видання

Кількість сторінок

ПІБ співавторів

•   

Вплив насіннєвого матеріалу картоплі на його продуктивність при репродукуванні

Картоплярство, 2000. – Вип. 30. – С. 130-135

6

-

•   

Динаміка нагромадження врожаю бульб картоплі з насіннєвого матеріалу оздоровленого різними методами

Вісник СНАУ, 2003. – Вип. 7. – С. 34-36

3

-

•   

Оцінка сортів та гібридів картоплі на придатність до генеративного розмноження

Вісник СНАУ.-Суми.- Вип.1(8).-2004.-С. 40-42.

3

Лебідь О.Л.

•   

Перспективи вирощування картоплі з ботанічного насіння

Вісник СНАУ.-Суми.-Вип.6(9).-2004.-С.19-21.

3

Литвиненко В.І.

•   

Вплив площі живлення розсадних рослин на продуктивність картоплі

Вісник СНАУ.-Суми.-Вип. 12 ( 10 ).-2004.-С. 34 - 36 .

3

Дубовик І.І.

•   

Перспективи розвитку картоплярства

Вісник СНАУ.-Суми.-Вип. 12 ( 11 ).-200 5 .-С. 5-7 .

3

Кожушко Н.С.

•   

Мінімалізація обробітку грунту під картоплю

Вісник СНАУ.-Суми.-Вип. 7 ( 17 ).-200 9 .-С. 30 - 33 .

3

Дубовик О.О.

•   

Ефективність застосування різних систем удобрення

Вісник СНАУ.-Суми.-Вип. 7 ( 17 ).-200 9 .-С. 33 - 38 .

5

Дубовик О.О.

•   

Виробництво картоплі у світі

Вісник СНАУ.-Суми.-Вип.6(19).-2010.-С.104-108.

5

-

Additional information