Глупак Зоя Іванівна

Глупак Зоя Іванівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва

Автобіографія

Народилася 3 вересня 1977 року в селі Бобрик Білопільського району Сумської області. З 1984 по 1994 р. навчалася в Марківській загальноосвітній школі. У 1994 році вступила до Сумського сільськогосподарського інституту на агрономічний факультет і в березні 1999 р. закінчила його та отримала диплом вченого агронома за спеціальністю "Агромія".   Під час навчання проходила виробничу практику у фермерських господарствах Німеччини та Англії. Після -  отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій». З 2001 по 2004 рр. - навчалася в аспірантурі за спеціальністю – рослинництво.  У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. З 2012 року і по цей час працюю в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі рослинництва.

Навчально - методична робота.

Викладаються дисципліни: «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва» для студентів факультету агротехнологій та природокористування спеціальності «Агрономія», «Захист рослин», «Рослинництво» для студентів факультету агротехнологій та природокористування спеціальності «Агрономія», «Метрологія і стандартизація», «Управління якістю сільськогосподарської продукції», «Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів» для студентів факультету агротехнологій та природокористування напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Керує навчальною, виробничою та переддипломною практикою студентів. Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу: автор та співавтор більше 10 методичних розробок, готує робочі програми та навчально-методичні комплекси з вищевказаних дисциплін. 
Має 22 наукові праці,  з них 11 статей в у фахових виданнях наукових та 11 тез доповідей.

Основні начально-методичні роботи:

1. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни "Метрологія та стандартизація" для студентів 2 курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Основи екології та утилізація відходів переробки продукції рослинництва» для студентів спеціальності «Агрономія», «Захист рослин». 
3. Методичні вказівки щодо виконання практичної роботи з предмету "Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва» для студентів спеціальності «Агрономія», «Захист рослин». 

4. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни «Управління якістю сільськогосподарської продукції» для студентів 2 курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

5. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для студентів 2 курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

6. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Управління якістю сільськогосподарської продукції» для студентів 2 курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

 Науково - дослідна робота.

Наукові дослідження проводилися за темою дисертаційної роботи – «Удосконалення технології вирощування скоростиглої сої для умов північно-східної частини Лісостепу України».

Напрямки досліджень:

-         вивчалася реакція скоростиглої сої на густоту посіву в умовах модельного досліду;

-         визначалися особливості формування продуктивності сої залежно від передпосівної обробки насіння;

-         проаналізовано вплив строків сівби та глибини загортання насіння на розвиток, кількісні та якісні показники й урожайність сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України;

-         встановлено вплив способів сівби та густоти рослин на розвиток, кількісні та якісні показники й урожайність сої;

-         дано порівняльну оцінку рекомендованої та удосконаленої технології за показниками продуктивності;

-         визначено економічну та енергетичну ефективність удосконаленої технології вирощування сої.

Зареєстрована та ведеться наукова робота по темі «Оптимізація технології вирощування сої для умов північно-східної частини Лісостепу України» (державний номер реєстрації 011U001054).

 Останні публікації:

  1. Глупак З. І. Урожайність та якість насіння сої залежно від строків сівби та глибини загортання насіння в умовах північно-східного Лісостепу України / З. І. Глупак // Вісник Сумського НАУ, серія "Агрономія і біологія" – 2011. – Вип. 4 (21). – С. 126–132.
  2. Глупак З.І. Урожайність і якість сої сортів ранньостиглої групи в умовах північно-східної частини Лісостепу України / З.І. Глупак // Вісник Сумського НАУ, серія "Агрономія і біологія"  – 2013. – Вип. 11 (26). – С. 100–103.
  3. Троценко В.І. Ефективність використання мінеральних добрив на посівах сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України // В.І. Троценко, З.І. Глупак // Вісник Сумського НАУ, серія "Агрономія і біологія"  – 2012. – Вип. 9 (24). – С. 98–102.
  4. Троценко В.І. Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового в умовах північно-східного Лісостепу України / В.І. Троценко, З.І. Глупак // Вісник Сумського НАУ, серія "Агрономія і біологія" – 2014. – Вип. 9 (28). – С. 127–130.
  5. Глупак З.І. Аналіз якості пшениці м'якої озимої в умовах ННВКСНАУ / З.І. Глупак.,  М. В. Радченко // Вісник Сумського НАУ, серія "Агрономія і біологія" – 2014. – Вип. 3 (27). – С. 164–169.
  6. Глупак З.І. Особливості удобрення сорго зернового в умовах північно-східної частини Лісостепу України // Глупак З.І., Радченко М.В. – Вісник Сумського НАУ, серія "Агрономія і біологія" 2015 - № 3 (29), С. 203-206.
  7. Бутенко А.О. Вплив видового складу багатокомпонентних сумішок однорічних кормових культур та частки компонентів в них на продуктивність і якість корму // А.О. Бутеноко, З.І. Глупак. – Вісник Сумського НАУ, серія "Агрономія і біологія" 2015 - № 10 (29).

Additional information