Собко Микола Геннадійович

Собко Микола Геннадійович,  к. с.-г. н., доцент  кафедри рослинництва

Автобіографія

Народився 23 грудня 1956 року в с. Стукалівка Білопільського району Сумської області.

В 1964 р. розпочав навчання в Білопільській восьмирічній школі №7, яку закінчив в 1972 р. і цього ж року вступив на 1-ий курс агрономічного відділення Маловисторопського радгоспу-технікуму ім. П.С. Рибалко. В 1976 р. закінчив навчання і отримав спеціальність агронома. З січня по травень1976 року працював агрономом із захисту рослин колгоспу «Іскра» Білопільського району Сумської області.

З вересня 1978 р. по січень 1983 р. навчався на агрономічному факультеті СФ Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва. В листопаді 1982 року був обраний секретарем комітету комсомолу цього Вузу і працював на даній посаді до 1984 р.

В грудні 1983 р. був зарахований аспірантом на кафедру рослинництва Харківського СГІ ім. В.В. Докучаєва, де проходив підготовку до вересня 1987 року.

З вересня 1987 року і по теперішній час працюю в Інституті сільського господарства Північного Сходу НААН.

В березні 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив способів сівби та норм висіву ярого ячменю на урожайність і якість зерна в умовах лівобережного Лісостепу України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

В грудні 1995 року рішенням ВАК України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за фахом рослинництво, а …

 За період роботи в Інституті сільського господарства Північного Сходу НААН займав такі посади:

-     з жовтня 1987 р. молодший науковий співробітник лабораторії зернових культур;

-         з травня 1991 р. старший науковий співробітник цієї ж лабораторії;

-      у вересні 1992 р. за результатами конкурсу обраний на посаду завідувача лабораторії кормовиробництва;

-          з січня 1999 р., згідно наказу, працював на посаді завідувача науково-технологічного відділу маркетингу, апробації завершених наукових розробок та їх освоєння в ДГ УААН;

-         з січня 2004 р. – завідувач відділу первинного та елітного насінництва;

-    з березня 2004 р. – заступник керівника Регіонального центру наукового забезпечення АПВ області;

-     з травня 2004 р. заступник директора з наукової роботи Сумського інституту АПВ УААН.

Наукові праці:

 1. Вплив обробітку чорнозему типового на його водно-фізичні властивості та продуктивність культур у короткоротаційній сівозміні / М.Г. Собко, Ю.О. Романько, О.В. Зубенок // Вісник Сумського національного аграрного універ­ситету : Агрономія і біологія. - Суми, 2009. - Вип. 11 (18).-С. 58-63.
 2. Вплив сидерального еспарцету на агрофізичні показники ґрунту та врожайність озимої пше­ниці у північно-східному лісостепу України / М.Г. Собко, О.М. Собко // Вісник Сумського НАУ: Агрономія і біологія. – Суми, 2011.– Вип. 4(21). – С.106-110.
 3. Економіка сидератів / М.Г.Собко, О. М. Маслак // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – К.:ТОВ» Аграр Медієн Україна», 2011. – №8. – С. 26-29.
 4. Привабливість і ризики вівса / М.Г.Собко, О.М.Маслак // «Agroexpert», вересень 2012, № 9 (50) (практичний посібник аграрія). – с. 20-24.
 5. Порівняння прибутковості зерна / М.Г. Собко // Agroexpert», листопад, 2012, №11(52) (практичний посібник аграрія). – с. 112-115.
 6. Роль багаторічних бобових трав в підвищенні родючості грунту / М.Г. Собко, О.М. Собко, Н.А. Собко // Корми і кормо виробництво (міжвідомчий тематичний науковий збірник). Вип. №74. – м. Вінниця. – 2012 – с. 53-57.
 7. Доцільність використання багаторічних бобових трав в стабілізації родючості ґрунту / М.Г. Собко, О.М. Собко // Вісник сумського НАУ, - Агрономія і біологія. – вип. 2(23). – 2012. – с. 154-157.
 8. Весняне позакореневе підживлення озимого ріпаку / М.Г. Собко, В.І. Нагорний, О.Г. Полежай // Agroexpert: практичний посібник аграрія. – К.: ТОВ» Аграр Медієн Україна», 2012. – №3. – С. 36-38.
 9. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах північної частини Лівобережного Лісостепу України / М.Г. Собко, А.В. Мельник, Дубовик О.О. // Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2014. – №1. – с. 6-9.
 10. Урожайність сидерального еспарцету в залежності від способу основного обробітку ґрунту в умовах північно-східного Лісостепу України / М.Г. Собко // Вісник сумського НАУ, – Агрономія і біологія. – вип. 3(25). – 2013. – с. 107-110.
 11. «Чёрный рис и «буковая пшеница» / М.Г. Собко, В.М. Кабанець, Н.П. Бондаренко, И.Н. Страхолис // Зерно: всеукраинский журнал современного агропромышленника, № 1 (94), январь, 2014 г. – с. 106-110.
 12. Оптимізація структури посівних площ та використання короткоротаційних сівозмін / М.Г. Собко, М.П. Бондаренко, Ю.О. Романько, О.В. Зубенок, В.М. Івченко, В.І. Шахов // Сад, 2010.- 28 с.
 13. Оптимізація живлення польових культур у сівозмінах на основі органічної системи удобрення / М.Г. Собко, М.П. Бондаренко, Ю.О. Романько, О.В. Зубенок, В.М.Івченко, В.І. Шахов // Сад, 2010, – 28 с.
 14. Рекомендації з обробітку ґрунту весняного пе­ріоду 2011 року / М.Г. Собко, М.П. Бондаренко, О.В. Зубенок, В.М. Івченко, В.І. Шахов // Сад, 2011, – 12 с.
 15. Методи підвищення ефективності і конкурентоспроможності технологій та їх елементів / М.Г. Собко, М.П. Бондаренко, P.M. Бордун, Н.І. Огієнко // Сад: Сумський інститут АПВ, 2011. – 26 с. – (Методичні рекомендації).
 16. Технологія вирощування озимого ріпаку під урожай 2013 року в півночно-східному Лісостепу України (осінній період) / М.Г. Собко, В.М. Кабанець, М.Г. Собко, В.І. Нагорний та ін. // Сад: Інститут сільського господарства Північного Сходу НААНУ, 2012, – 11с. – (науково-практичні рекомендації).
 17. Рекомендації з проведення весняно-польових робіт у 2013 р. в зонах Лісостепу і Полісся України / О.А. Демидов, А.В. Сухомлин, В.Ф. Петриченко та ін. – В.М. Кабанець, М.Г. Собко // ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2013 р., 92 с. (наукове видання).

 

 

Additional information