Жатов Олексій Гнатович

Жатов Олексій Гнатовичдоктор с.-г. наук, професор кафедри рослинництва.

Автобіографія

Народився 25 березня 1929 року. У 1954 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут. Після закінчення інституту протягом двох років працював на виробництві. В 1956 р. вступив до аспірантури. Після закінчення аспірантури працював науковим співро-бітником, а потім завідуючим лабораторією генетики та цитології Всесоюзного науково-дослідного інституту луб'яних культур. З 1979 року працює в Сумському національному аграрному університеті.

Протягом майже 19 років Жатов О.Г. очолював посаду проректора з наукової роботи. За цей період було організовано два дослідних поля, проблемні лабораторії, науково-виро-бничі системи, селекційно - насінницький комплекс. Жатов О.Г. підтримує тісні зв'язки з виробництвом, результати наукових розробок впроваджуються в виробництво.

У 1962 р. Жатов О.Г. захистив кандидатську дисертацію, а в 1975 – докторську. Ним були проведені глибокі дослідження з генетики та цитології конопель, які стали теоретичною базою створення нових сортів. На підставі експериментального мутагенезу ним був виведений сорт конопель ЮС-27. Розробка методики застосування гаметоцидів в селекції, глибоке вивчення статі і процесів її перевизначення в онтогенезі дозволило вивести сорти конопель Золотоніські 11 та 13.

Проведені дослідження з питань ефективності добору на підвищений вміст волокна дозволили вивести сорти конопель Глухівські 10 та ЮС-9, які мали найвищий вміст волокна серед існуючих сортів.

Жатовим О.Г. виконані оригінальні дослідження з питань поліплоідії, генетики госпдарсь-ко - цінних ознак, процесів запилення та цитоплазматичної стерильності, які стали теоретичною базою виведення нових сортів.

Досліди, проведені з соняшником, дозволили створити нові сорти Постолянський, Сумчанин, Онікс та Час, які занесені до Реєстру сортів України.

Під його керівництвом опрацьована нова технологія плівчатого покриття насіння сільськогосподарських культур, яка захищена авторським свідоцтвом.

За результатами наукових досліджень опубліковано більше 150 наукових, та науково-методичних праць, в тому числі 5 книг для сільськогосподарського виробництва. Жатов О.Г. керує підготовкою аспірантів, під його керівництвом захищено десять кандидатських дисертацій.

За успішну науково-дослідну роботу нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора та двома медалями.

Навчально - методична робота

Основна дисципліна – РОСЛИННИЦТВО.

Навчально - методичні видання:
1. Рослинництво (практикум). Видав. “Мрія” 
2. Рослинництво з основами програмування врожаю. Видав. “Урожай” 
3. Введення в агрономію. Суми 
4. Методичні вказівки по виконанню і оформленню дипломних робіт 
5. Методичні вказівки до виконання контрольних і курсових робіт з рослинництва 
6. Комплексні кваліфікаційні завдання 
7. Рослинництво з основами кормовиробництва

Наукова робота

Основний напрямок наукової роботи – СЕЛЕКЦІІЯ І НАСІННИЦТВО СОНЯШНИКУ.

Виведено три сорти соняшнику: Слобожанський, Постолянський, Сумчанин. Готуються до передачі в державне сортовипробування два нових сорти – Миколаївський та Червоносільський при його участі і керівництві.

Список авторських свідоцтв:
Авторське свідоцтво на сорт конопель ЮС-9, № 1521 
Авторське свідоцтво на сорт конопель ЮС-6 № 456 
Авторське свідоцтво на сорт конопель Глухівські 10 № 1861 
Авторське свідоцтво на сорт соняшнику Постолянський № 1086 
Авторське свідоцтво на “Способ получения состава предпосевной обработки семян“ № 1485453 Авторське свідоцтво на сорт Сумчанин

Опубліковано біля 150 науково- методичних робіт, з них основні :
• Конопля. Монографія. Колос. М. 1978 
• Агротехнические приемы повышения качества сельскохозяйственной продукции в условиях Северо-Востока Украины. Харьков, 1985 
• Особенности возделывания технических культур. Харьков, 1990 
• Рослинництво. Практикум з рослинництва. Суми ,1994 
• Рослинництво з основами програмування врожаю. Київ, 1995 
• Рослинництво з основами кормовиробництва. Суми, 2003 
• Оплодотворение, некоторые особенности эмбриогенеза и апомиксис у конопли. Киев, 1968 
• Химический и радиационный мутагенез у конопли. М. 1969 
• Изучение процессов формирования пола у конопли. М. 1969
• Новые методы получения исходного материала у конопли. Киев, 1971 
• Эффективность различных методов полученя тетраполоидов конопли. Ленинград, 1977 
• Изменение основных хозяйственно-ценных признаков при полиплоидии. М. 1979 
• О генетике пола, некоторых цитологических особенностях и мутагенезе у конопли, М. 1980 
• Некоторые особенности генетики конопли. М. 1987 
• Получение исходного материала для подсолнечника. К. 1989 
• Эффективность отбора на урожайность семян подсолнечника и масличность. Сумы, 1993 
• Деякі результати селекції соняшнику на врожайність. Суми, 1998 
• Вплив деяких агрозаходів на врожайність соняшнику. Суми. 2000 . 
• Значення агротехнічних фонів при проведенні доборів і отриманні вихідного матеріалу для селекції соняшнику. Вісник СНАУ. Суми 2004. 
• Про польову схожість насіння соняшнику. Вісник СНАУ. Суми 2004. 
• Вплив десикантів на посівні якості насіння в залежності від різних строків обробітку і попередників. Вісник СНАУ. Суми 2004. 
• Польова схожість насіння соняшнику. Суми 2004. 
• Залежність якості насіння соняшнику від строків збирання та зберігання. Вісник СНАУ. Суми 2004. 
• Способи підвищення якості насіння при зберіганні і в передпосівний період. Вісник СНАУ. Суми 2004. • Сорти соняшнику Сумської селекції. Вісник СНАУ. Суми 2006. 
• Оцінка взаємодії генотип-середовище за деякими фенотипічними ознаками. Вісник СНАУ. Суми 2007. • Сорт соняшнику Час. Вісник СНАУ. Суми 2007. 
• Технологія вирощування і якість насіння соняшнику. Вісник СНАУ. Суми 2007.

Готовність до співробітництва

• По виведенню нових високоврожайних, скоростиглих сортів та гібридів соняшнику. 
• Вивченню біологічних особливостей та генетики соняшнику. 
• Насінництва та насіннєзнавства соняшнику.

Additional information