Кафедра садово-паркового та лісового господарства

   ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра садово-паркового та лісового господарства створена рішенням вченої ради Сумського НАУ у липні 2008 року (протокол від 01.07.2008 р. № 12) на базі факультету агротехнологій та природокористування. Кафедра здійснює підготовку студентів за напрямом підготовки 6.090103 – “Лісове і садово-паркове господарство”, 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр».

До складу кафедри входить дві навчально-науково-практичні лабораторії:

«Наукова лабораторія оцінки якості продукції рослинництва і садівництва», завідувач лабораторії – доктор с.-г. наук, професор Мельник А.В.;

«Навчально-науково-дослідна лабораторія сучасних технологій вирощування декоративних рослин»,   завідувач лабораторії – канд. с.-г. наук Ярощук Р.А.

Кафедра має три сучасні навчальні аудиторії: «Лісознавства, лісових культур та лісівництва», «Декоративного садівництва та дендрології», «Ландшафтної архітектури і дизайну» та навчально-практичну лабораторію під відкритим небом – «Дендрарій Сумського НАУ», якому у листопаді 2017 року було присвоєно ім’я доцента В. М. Кохановського.

Кафедра в своїй науковій та практичній роботі веде тісну співпрацю з провідними науковими та виробничими підприємствами міста Суми та області. Має тісні дружні відносини з провідними навчальними закладами України, Польщі, Німеччини, Китаю. 

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

На кафедрі працюють два доктора наук, сім кандидатів наук, один старший викладач, три асистента та  два старших лаборанта. До викладацької роботи залучаються співробітники наукових установ та виробничники.

1.jpg - 27.81 KB

Щорічно кафедра готує до випуску 20 бакалаврів стаціонарної форми навчання та до 15 – заочної. З 2014 року  кафедрою здійснюється підготовка слухачів магістерських курсів «Садово-паркове господарство» та «Лісове господарство». 

СКЛАД  КАФЕДРИ 

Мельник  Тетяна Іванівна – канд. біол. наук, доцент, завідувач кафедри

Коваленко  Ігор Миколайович – д-р. біол. наук, професор;

Мельник Андрій Васильович – д-р. с.-г. наук, професор;

Кохановський Володимир Максимович – канд. с.-г. наук, доцент;

Токмань Володимир Сергійович – канд. с.-г. наук, доцент;

Ярощук Роман Анатолійович – канд. с.-г. наук, доцент;

Чигринець Віктор Петрович – канд. с.-г. наук, доцент; зовнішній сумісник

Кременецька Євгенія Олексіївна – канд. с.-г. наук,  доцент;

Троцька Світлана Сергіївна – канд. біол. наук;

Сурган Оксана Вікторівна – старший викладач;

Жердецька Світлана Василівна – асистент;

Дегтярьов Владислав Миколайович – асистент;

Холодков Олексій Володимирович – асистент;

Романець Алла Олександрівна – ст. лаборант;

Бордун Марина Димитріївна – ст. лаборант.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА

 Співробітники кафедри працюють над випуском методичної літератури, навчальних посібників та рекомендацій. Кожна дисципліна забезпечена навчально-методичним комплексом. Викладачі кафедри є співавторами трьох навчальних посібників, двох підручників та понад 100 методичних вказівок.

                        На кафедрі викладаються наступні курси:

Біологічні основи рубок догляд

Декоративна дендрологія

Декоративне рослинництво та розсадники

Декоративне садівництво з елементами управління живлення

Декоративні розсадники та насінництво

Декоративні рослини закритого грунту

Дендрологія

Дендропроектування

Екологічні основи лісовідновлення та лісорозведення

Експлуатація садово-паркових об’єктів

Застосування добрив у лісовому господарстві

Інвентаризація садово-паркових об’єктів

Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів

Інтродукція та адаптація декоративних рослин

Інформаційні технології у лісовому господарстві

Історія лісівництва

Квітникарство

Комп’ютерне проектування садово-паркових об’єктів

Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів

Ландшафтна архітектура

Ландшафтна таксація

Лісівництво і лісовпорядкування

Лісоаграрні ландшафти

Лісові культури зелених зон

Лісовідновлення та лісорозведення

Лісознавство

Лісомеліорація

Лісопаркове господарство

Методологія та організація наукових досліджень

Озеленення населених місць

Основи аранжування

Основи композиції

Основи образотворчого мистецтва

Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами

Планування лісогосподарського виробництва

Плодівництво

Регулювання продуктивності лісів

Рекреаційне лісівництво

Садово-паркове будівництво

Сучасні технології зеленого господарства

Сучасні технології розсадництва

Тепличне господарство

Топіарне мистецтво

Фітодизайн закритого середовища

Практична підготовка проводиться на базі провідних лісгоспів Сумської області та комунальних і приватних підприємств зеленого господарства.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Науково-дослідна робота кафедри зосереджена в основному над тематиками, які виконуються структурними підрозділами кафедри: «Наукова лабораторія оцінки якості продукції рослинництва і садівництва» та «Навчально-науково-дослідна лабораторія сучасних технологій вирощування декоративних рослин».

При кафедрі здійснюється підготовка аспірантів денної та заочної форми. Наукова тематика досліджень стосується:

● визначення пластичності і стабільності сучасних сортів та гібридів олійних культур;

● вдосконалення елементів технології вирощування олійних культур;

● формування продуктивності та якісних показників отриманої продукції.      

До науково-дослідної роботи широко залучаються студенти, що допомагає їм виконувати дипломні роботи. На кафедрі працює два студентські наукові гуртки: «Плодівник», куратор – доцент Токмань В.С. та «Майстер-ланд», куратор – доцент Мельник Т.І. Окремі студентські роботи з ландшафтної архітектури  відзначалися на рівні міста Суми та Сумської області, як кращі розробки.

3.jpg - 129.15 KB 4.jpg - 207.74 KB 5.jpg - 116.80 KB

Основні наукові напрямки, що розробляються на кафедрі:

● наукові основи реконструкції зелених насаджень на міських об’єктах ландшафтної архітектури різного призначення;

● оптимізація типів насаджень та типів просторової структури на територіях міських об’єктів рекреації в сучасних міських  умовах;

● вивчення елементів сучасних технологій вирощування декоративних, лісових та сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату.

Щороку викладачі кафедри активно приймають участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах та виїзних засіданнях. Результати своєї наукової роботи висвітлюють у наукових статтях та тезах.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти апробують результати досліджень на студентських конференціях Сумського НАУ та інших установ України. 

2.jpg - 56.86 KB 7.jpg - 96.08 KB 6.jpg - 59.73 KB 8.jpg - 82.09 KB

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

 Практична підготовка студентів, що навчаються за спеціальностями 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» здійснюється на базі провідних наукових та виробничих установ лісового господарства та зеленого будівництва, декоративних та лісових розсадників, приватних ландшафтних фірм Сумської, Київської, Полтавської, Чернігівської та інших областей України. 

10.jpg - 47.41 KB  11.jpg - 67.30 KB 9.jpg - 43.40 KB
13.jpg - 335.89 KB 12.jpg - 327.42 KB 14.jpg - 135.08 KB

 До числа закордонних партнерів кафедри садово-паркового та лісового господарства належать університети прикладних наук Нюртінген та Вайєнштефан (Німеччина), Варшавський аграрний університет (Польща), Познанський аграрний університет (Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, вищий федеральний навчальний та дослідний інститут сільськогосподарської техніки та харчових технологій Франціско Йозефініум Візельбург (Австрія) а також фермерські господарства країн Європи, Америки та Австралії. 

 16.jpg - 220.16 KB 15.jpg - 102.25 KB 17.jpg - 276.95 KB  

 Пріоритетними є спільні освітні програми, реалізація яких важлива для успішного входження Сумського НАУ в Болонський процес Співпраця полягає у проведенні спільних німецько-українських майстер класів та семінарів, в яких приймають участь викладачі та студенти обох університетів.

18.jpg - 93.83 KB 19.jpg - 178.19 KB 20.jpg - 94.48 KB
Для практичної підготовки студентів кафедрою щороку запрошуються провідні майстри України з флористики та фітодизайну, топіарного мистецтва, ландшафтного дизайну та фахівці  лісової галузі, які вивчають передовий досвід по створенню лісових культур.

СПІВПРАЦЯ  КАФЕДРИ 

Спеціалісти кафедри ведуть роботи (консультують) по наступним питанням:

● Вишукувальні ландшафтні роботи, візуалізація території та фото фіксація, оцінка стану (інвентаризація) зелених насаджень на об’єктах, ландшафтний аналіз;

● Розробка проектів садово-паркових об’єктів різних категорій та і типів на стадіях «Ескізний проект», «Проект», «Робоча документація»;

● Розробка рекомендацій по вирощуванню садивного матеріалу декоративних та лісових культур;

● Консультації та викладання лекцій по питанням ландшафтної архітектури та будівництва.

Найбільш тісна співпраця ведеться викладачами кафедрами з комунальним підприємством «Зелене будівництво» Сумської міської ради, державним підприємством Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства, Сумським обласним комунальним аг підприємством «Сумиоблагролiс» та їх структурними підрозділами.

Викладачі кафедри проводять цікаві екскурсії перлиною Сумського національного аграрного університету – «Дендрарій СНАУ ім.. В.М. Кохановського», а також по «Зимовому саду», «Декоративним  розсадником», які розраховані на різні вікові категорії відвідувачів.

Коротку розмову про особливо унікальні рослини Дендрарію можна переглянути у відеофільмах «Перлини Сумщини», розміщених на сайті університету.

Замовити екскурсію можна  відправившим заявку на електронну пошту кафедри. 

КОНТАКТИ 

Кафедра садово-паркового та лісового господарства розміщені за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160/5 (територія факультету агротехнологій та природокористування).

Етектронна пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Additional information