Скляр Вікторія Григорівна

Скляр Вікторія Григорівна, завідувач кафедри екології та ботаніки, доктор біологічних наук, професор

Автобіографія

Скляр Вікторія Григорівна народилася 12 лютого 1969 року в місті Середина-Буда Сумської області. У 1986 році закінчила середню школу в цьому ж році вступила до Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка на природничо-географічний факультет. У 1991 закінчила даний інститут з відзнакою. З 1994 року працює в Сумському національному аграрному університеті. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.05 - ботаніка. У 2003 отримала учене звання доцента.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 - ботаніка. Тема докторської дисертації «Природне відновлення як механізм забезпечення функціонування лісових фітоценозів Лівобережного Полісся України (популяційні та еколого-ценотичні аспекти)».

Навчально-методична робота

Викладає такі дисципліни: "Фізіологія рослин", "Kомп'ютерні методи в агрономії і біології", «Біометрія», «Природно-заповідна справа», є автором ряду науково-методичних видань.

Наукова робота

Здійснює вивчення стану фіторізноманіття лісових фітоценозів на популяційному рівні організації. Працює над з’ясуванням механізмів, які лежать в основі забезпечення стійкого функціонування лісових угруповань. Розробляє питання щодо збереження біорізноманіття, розбудови та оптимізації екологічної мережі  Північно-Східної України.
Є автором більше 200 наукових публікацій.

Готовність до співробітництва

Підтримує тісне співробітництво з національними природними парками «Гетьманський» та «Деснясько-Старогутський».
Можливе співробітництво з проблем дослідження поновлення деревних порід у зоні широколистяних лісів і в зоні лісостепу. Проводить консультації з питань Kомп'ютерної обробки даних польових та лабораторних дослідів та кадастру природно-заповідного фонду.

Дополнительная информация