ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ "АГРОНОМІЯ"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 Освітньо-кваліфікаційний рівень___Бакалавр__

Напрям підготовки ____________"Агрономія"__

 ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ЖИТО ОЗИМЕ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ЯЧМІНЬ ОЗИМИЙ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ЯЧМІНЬ ЯРИЙ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ОВЕС

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

СОРГО

1. Народногосподарське значення

2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості

3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

4. Тести (додаток).

КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ПРОСО

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ГРЕЧКА

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ГОРОХ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

СОЯ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

КАРТОПЛЯ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ЦУКРОВІ БУРЯКИ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

СОНЯШНИК

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

РІПАК ЯРИЙ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

РІПАК ОЗИМИЙ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

РЕДЬКА ОЛІЙНА

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ЛЬОН (ОЛІЙНИЙ,  ДОВГУНЕЦЬ)  

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ОЗИМЕ ТРИТІКАЛЕ

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

ПШЕНИЦЯ ЯРА

 1. Народногосподарське значення
 2. Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
 3. Технологія вирощування:  Місце в сівозміні, Обробіток грунту,  Внесення добрив,  Сівба,

Заходи по догляду,  Захист посівів, Збирання врожаю,  Сорти (насінництво).

 1. Тести (додаток).

 

  Затверджено на засіданні Вченої ради факультету агротехнологій та природокористування, протокол №  8  від «  9  »  лютого 2016 року.

 Голова Вченої радифакультету агротехнологій

та природокористування                                                                                                        І.М. Коваленко

 

ГРАФІК

консультацій до фахового комплексного іспиту для студентів напряму «Агрономія»

14.06.2016 р. 

Дисципліна

Відповідальна кафедра

Аудиторія

Час проведення

Рослинництво

рослинництва

61в

9-00

Агрохімія

землеробства

9-30

Землеробство

землеробства

10-00

Грунтознавство

землеробства

10-30

Овочівництво

селекції

11-00

Селекція та насінництво польових культур

селекції

11-30

Перерва з 12-00 до 12-30

перерва

Плодівництво

садово-паркового господарства

12-30

Ентомологія

захисту рослин

13-00

Фітопатологія

захисту рослин

13-30

Агрофармакологія

біотехнології

14-00

ГРАФІК

консультацій фахового випускного випробування ОС «Бакалавр» (2016 р.)

Напрям підготовки

Дата проведення

Аудиторія

Початок проведення

Група

Агрономія

14.06

61 в

900

АГР 1201-1, АГР 1201-2, АГР 1202-1

АГР 1202-2, АГР 1401-1 ст., АГР 1401-1 К ст.

Захист рослин

15.06

21 з

900

ЗР 1201-1

Лісове та садово-паркове господарство

16.06

103 а

900

СПГ 1201-1

Екологія

17.06

103 а

900

ЕКО 1201-1

ГРАФІК

фахового випускного випробування ОС «Бакалавр» (2016 р.)

Напрям підготовки

Дата проведення

Аудиторія

Початок проведення

Група

Агрономія

21.06

61 в

830

АГР 1201-1, АГР 1201-2, АГР 1202-1

22.06

900

АГР 1202-2, АГР 1401-1 ст., АГР 1401-1 К ст.

Захист рослин

22.06

21 з

1000

ЗР 1201-1

Лісове та садово-паркове господарство

23.06

103 а

900

СПГ 1201-1

Екологія

24.06

103 а

900

ЕКО 1201-1

 

Дополнительная информация