Перемагають кращі!

З метою підвищення рівня практичної підготовки студентів аграрних навчальних закладів, запровадження нових сучасних технологій в освітній процес та набуття майбутніми фахівцями професійних умінь, навичок і компетенцій, виявлення кращого досвіду проводиться огляд-конкурс на кращий структурний підрозділ «Дослідне поле». На базі Науково-методичного центру АГРООСВІТА 8 листопада 2016 року відбувся завершальний етап зазначеного заходу та нагородження переможців.

 За результатами експертного оцінювання поданих матеріалів та представлених презентацій 15 Аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації3-тє місце здобув Сумський національний аграрний університет SumyNationalAgrarianUniversit.

Представляли структурний підрозділ «Дослідне поле» факультету агротехнологій та природокористування СНАУ завідувач кафедри захисту рослин доктор сільськогосподарських наук, професор Власенко Володимир Анатолійович та заступник декана кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва Бутенко Андрій Олександрович, який виступив з презентацією та її захистом.

Конкурсна комісія засвідчила, що подані на конкурс матеріали та представлена презентація підтвердили значну роботу, проведену науково-педагогічним колективом факультету агротехнологій та природокористування СНАУ щодо ефективного використання дослідних полів в освітньому процесі.

 

 

 

Дополнительная информация