Експертна комісія на факультеті агротехнологій та природокористування

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за №567-А від 10 квітня 2017 року на факультеті агротехнологій та природокористування  Сумського національного аграрного університету впродовж 19-21 квітня працює експертна комісія з метою проведення перевірки відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки бакалаврів з напряму 6.090101 «Агрономія» та магістрів спеціальності 8.09010101 «Агрономія».

 

Дополнительная информация