ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ З ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ "ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ З ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

ДИСЦИПЛІНА «ДЕНДРОЛОГІЯ»

1. Дендрологія – це розділ ботаніки, у якому вивчають:
2. Екологічні фактори діють на рослини:
3. Життєвий цикл (етап) у деревних рослин, який починається зі створення справжніх листків, – це:
4. Двохвойні сосни створюють такі формації:
5. Види деревних рослин, які є довговічними, – це:
6. Види деревних рослин, які мають тип плоду крилатка, – це:
7. Види, у яких листки складні парноперисті, – це:
8. Система класифікації рослин, яка є найсучаснішою, – це:
9. Кількість видів у складі природної дендрофлори України, які мають життєву форму дерево, така:


10. Інтродуценти, які найбільш перспективні для лісових насаджень, – це:
11. До відділу Pinophyta відносять такі види:
12. Найбільшу площу у лісах України займають такі хвойні і листяні види:
13. Фаза сезонного розвитку деревних рослин яку відносять до генеративних, – це:
14. Лісові формації, які створюються на достатньо багатих і зволожених ґрунтах, – це:
15. Види в Україні, які мають штучний ареал, – це:
16. Деревні види, які мають розлогу форму крони, – це:
17. Система класифікації рослин, яка є найсучаснішою, – це:
18. Поняття, яке є основним у класифікації рослин, – це:
19. Деревні рослини, які мають поздовжньотріщинувату кору, – це:
20. Інтродуценти, які найперспективніші для лісомеліоративних насаджень, – це:

ДИСЦИПЛІНА «ЛАНДШАФТНА ТАКСАЦІЯ»
1. Діаметр дерев, визначений за площею їх поперечного перерізу:
2. Діаметр стовбура на висоті 1.3 м:
3. Сукупність дерев, які є основним компонентом лісового насадження:
4. Деревостан, в якому дерева розташовані в одному ярусі:
5. Зміна діаметру по висоті стовбура:
6. Зімкнутість лісового пологу-це:
7. Інструмент для вимірювання діаметру колоди:
8. Верхня частина дерева, що складається з гілок і листя:
9. Лісова таксація – це:
10. Об’єм ростучого дерева берези при висоті 14м, а діаметрі 28 см.
11. Показник продуктивності умов місцезростання:
12. Вузька просіка шириною близько 0.5 м:
13. Круглий лісоматеріал, то:
14. Інструмент для вимірювання діаметра дерев:
15. Основній елемент дерева що, вимірюється у м.:
16. Частини стовбура, розколені на частини:
17. Інструмент для вимірювання висот дерев:
18. Частина лісосіки, що відмежована в натурі візирами:
19. Ділянка лісу, відведена для рубок головного або проміжного користування:
20. Об’єм ростучого дерева дуба при висоті 22м, і діаметрі 36 см.:

ДИСЦИПЛІНА «ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ»
1. Лісовідновлення - це
2. Лісові культури − це
3. Зимостійкість деревних порід – це:
4. Лісова типологія – це розділ:
5. У типологічної системі лісів Г.Ф. Морозова найнижча таксономічна одиниця:
6. Індекс та назва трофотопу за наведеною характеристикою: “Ділянки займають відносно бідні глинисто-піщані, іноді супіщані ґрунти, що мають на різній глибині суглинисті або глинисті прошарки невеликої товщини. У гірських умовах – щебенисті ґрунти на схилах, а також торф’янисті ґрунти перехідного типу заболочування. Рослинність представлена боровими оліготрофами та мезотрофами: сосна, береза, вільха сіра, ялина, горобина, орляк, буквица лікарська, грушанка та ін.” – це:
7. Індекс та назва трофотопу за наведеною характеристикою: “Відносно родючі місцеоселення. Ґрунти супіщані, іноді з сугликовими прошарками, неглибокі легкі суглинки, ґрунти торф’яні перехідних боліт. Рослинність – оліготрофи, мезотрофи, мегатрофи, причому перші дві групи мають виключний розвиток” – це:
8. Приріст – це:
9. Деревні породи , що затримують більше снігу у кронах – це:
10. Розрахуйте початкову густоту та склад лісових культур для свіжої грабової діброви за наступними вихідними даними:

Порода Ширина міжрядь, м Крок садіння, м
Правобережний Лісостеп
Схема змішування 3р.Д.2р.Лп.1р.Г.
Дуб звичайний 3.0 1.5
Липа дрібнолиста 3.0 1.5
Граб звичайний 3.0 1.0

11. Під лісорозведенням розуміють:
12. Основні ознаки, що використовуються під час візуального оцінцювання світлолюбності деревних порід:
13. Лісова типологія – це розділ:
14. Вперше класифікація лісових насаджень за умовами місцеоселення була застосована:
15. Класифікація дібров за Г.Ф. Морозовим включає наступні поняття:
16. Індекс та назва трофотопу за наведеною характеристикою: "Ділянки представлені бідними ґрунтами, найчастіше – піщаними, а у гірських умовах – щебенистими з неглибоким профілем. Сюди входять також ґрунти заболочені за верховим типом. Рослинність – оліготрофна: сосна, береза і т. ін." – це:
17. Індекс та назва трофотопу за наведеною характеристикою: “Найбільш родючі місцезростання. Ґрунти – сірі і темно-сірі лісові суглинки, іноді супіщані, що мають неглибоке залягання ґрунтових вод. Рослинність корінних деревостанів – мегатрофи. Мезотрофи зростають у верхньому ярусі. Підлісок та надґрунтовий покрив – із мегатрофів” – це:
18. Гігротоп за стислою його характеристикою: “Даний тип умов місцезростання залежить від глибини залягання ґрунтових вод, яка значно варіює залежно від зони, геоморфологічних та гідрологічних особливостей певного водозбору. У лісової зоні (Полісся ) ґрунти слабо опідзолені, в лісостепової та степової дернові та дерново-підзолисті. Як правило у даних умовах спостерігається оптимальне зволоження ґрунту для сосни та ранньої форми дуба, берези повислої, модрини, ясена звичайного, граба, клена. Надґрунтовий покрив та підлісок представлені мезофільними видами з домішкою ксеромезофітів” – це:
19. Природне поновлення лісу відбувається:
20. Розрахуйте початкову густоту та склад лісових культур для свіжої грабової діброви за наступними вихідними даними:

Порода Ширина міжрядь, м Крок садіння, м
Лівобережний Лісостеп
Схема змішування 4р.Д.2р.Лп.1р.Яс.
Дуб звичайний 3.5 1.5
Ясен звичайний 3.5 1.5
Липа дрібнолиста 3.5 1.0

«ЛІСОЗНАВСТВО»
1. Класифікація Г. Крафта – це розподіл дерев на класи:
2. Природне зрідження лісових насаджень відбувається внаслідок:
3. Деревостани за складом поділяються на:
4. За формою деревостани поділяють на:
5. Бонітет визначається на підставі:
6. Повнота деревостану – це:
7. Підріст – це:
8. Насадження, в якому дерева за висотою розділяють на окремі яруси:
9. Деревні породи, які добре відновлюються кореневими паростками:
10. Роль світла у житті рослини:
11. Поняття "лісовий біогеоценоз" запропонував:
12. До першого класу Крафта відносять:
13. Основні компоненти лісостану:
14. Клас віку – це:
15. Бонітет – це показник:
16. Абсолютна повнота встановлюється як:
17. Деревостан – це:
18. Деревні породи, які найкраще очищаються від сучків у лісі:
19. Деревні породи, які є підліском:
20. Екологічні фактори за П.С. Погребняком поділяють на:

«ЛУКІВНИЦТВО І ГАЗОНИ»
1. До родини злакових належать:
2. До верхових належать рослини:
3. Розподіл трав за типом облиствленості враховують для майбутнього використання при складанні травосумішок. Так, наприклад, верхові трави можуть використовувати для створення:
4. Переваги травосумішок перед одновидовими посівами трав полягають в :
5. Газони за призначенням класифікують на:
6. Товщина грунту під сіяний газон не може бути менше:
7. Оптимальна температура грунту при сівбі газонних трав:
8. Глибина заробки насіння газонних трав:
9. Перший раз молоду траву скошують по досягненню:
10. Розрахувати норму (на 100 м2) висіву компонентів для створення газону.
11. Лучні кормові рослини за господарсько-біологічними ознаками поділяються на такі групи:
12. За висотою і олистненістю стебел трави поділяються на:
13. Отавність - це:
14. Партерні газони влаштовують:
15. Оптимальна норма висіву газонних трав на 1 м2:
16. Оптимальні строки сівби газонних трав:
17. Партерний газон стрижуть на висоту:
18. Існують такі способи створення газонів:
19. Аерація газону це:
20. Розрахуйте норму (на 100 м2) висіву компонентів для створення газону.

«ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ»
1. Характерні риси садово-паркового мистецтва Середньовіччя – це:
2. Мусульманський, райський сад не буває без:
3. Садово-парковий стиль еклектика виник у:
4. Перший національний природний парк був створений в:
5. Для озеленення магістралей, суспільних центрів, площ біля головних входів, центрів композиції використовують дерева в віці:
6. Побілка стовбурів декоративних дерев у парках, скверах, на бульварах та вулицях:
7. На зупинках громадського транспорту, в місцях інтенсивного руху на пристовбурних лунках бажано застосовувати:
8. Бульвари та набережні відносять до насаджень:
9. Система озеленення міста – це:
10. Мінімальний крок посадки для ширококронних дерев у алеї рівний:
11. Дендропарк «Софіївка» створений в стилі:
12. Інвентаризацію зелених насаджень проводять:
13. За функціональними ознаками міські зелені насадження поділяють:
14. До насаджень обмеженого користування відносять:
15. Для запобігання повторного внесення хлору в грунт обпале листя необхідно прибирати:
16. Найбільш стійкими в міських умовах є дерева родів:
17. Спеціалізований парк – це:
18. Напрями, які сформувались в історії садово-паркового мистецтва:
19. Утепленню дерев та чагарників в міському озелененні у випадку групового садіння підлягає:
20. За функціональними ознаками міські зелені насадження поділяють:

«САДОВО-ПАРКОВЕ БУДІВНИЦТВО»
1. До паркових споруд декоративного призначення відносять:
2. Паркові сходи поділяють на:
3. До споруд монументального призначення відносять:
4. «Профілювання полотна» садово-паркової доріжки – це:
5. Основні причини, що ведуть до реконструкції насаджень:
6. Поточний ремонт садово-паркового інвентарю полягає:
7. Кліматичні фактори під час проектування садово-паркових об’єктів насамперед впливають на:
8. Мінімальна ширина паркової стежки для 1-2 пішоходів:
9. Для озеленення суспільних центрів, площ, головних входів, у центрах композицій використовують садивний матеріал:
10. До паркових споруд інженерного характеру відносять:
11. Будівництво спортивних майданчиків на озеленених територіях починається:
12. Дитячі ігрові пристрої – це садово-паркове обладнання:
13. Пергола – вид малих архітектурних форм:
14. Паркові лави відносять до виду садово-паркового обладнання:
15. Мета влаштування дренажної системи на об’єктах озеленення:
16. Взаємовідносини рослин між собою в конкретному угрупованні враховує такий принцип підбору рослин:
17. У переліку “чудес світу” витвори ландшафтної архітектури – це:
18. За ступенем впливу на емоції людини збуджуючим є колір:
19. Система позакореневого підживлення рослин – це:
20. Швидкоростучі деревні породи мають річний приріст:

ЛІСОВЕ ГРУНТОЗНАВСТВО
Процес механічного руйнування і зміни хімічного складу ґрунтотворних порід в результаті життєдіяльності живих організмів називається:
2. Морени (моренні відклади) – це:
3. Сукупність часточок твердої фази ґрунту з діаметром понад 0,01 мм називається:
4. Для борів характерні:
До мікроелементів відносяться:
6. У грунті під листяними лісами і трав’яною рослинністю утворюються органічні речовини типу:
7. Процес розкладу органічних решток до вуглекислоти, води та простих солей називається:
8. Явище поглинання і утримування речовин із ґрунтового розчину, а також колоїдно–розчинених часток, парів, газів і живих мікроорганізмів в ґрунтознавстві отримано назву:
9. Механічне вбирання ґрунту — це:
10. Шлях поліпшення кислих ґрунтів?
11. Частина пасивної кислотності, яка проявляється при взаємодії ґрунту з розчинами гідролітично лужних солей (ацетат натрію рН 8,3), називається:
12. До лужних ґрунтів відносяться:
13. Розміри ґрунтових агрегатів, які належать до мікроструктури:
14. Тип водного режиму зони Полісся України:
15. Пароподібна вода, яку ґрунт поглинає з повітря, називається:
16. Тип температурного режиму ґрунту, при якому середньорічна температура профілю вище 0оС, але ґрунт промерзає не глибше 1 м і на період не більше п’яти місяців, називається:
17. Вкажіть органолептичну ознаку важкого суглинку за мокрого методу визначення за гранулометричним складом:
18. Гумусово-акумулятивний горизонт позначається:
19. Вкажіть номер профілю дерново-середньо-підзолистого ґрунту:
20. Чим відрізняються лучно-чорноземні ґрунти від типових чорноземів?
21. Відклади, що утворюються внаслідок геологічної роботи річкової води в заплаві річки, називають:
22. Для визначення класу ґрунту за гранулометричним складом згідно з класифікацією Н.А. Качинського треба знати:
23. Піщані ґрунти, переважає оліготрофна рослинність - одно¬ярусні сосняки середніх та низьких класів бонітету з домішкою берези. Це:
24. До макроелементів відносяться:
25. У грунті під хвойною рослинністю утворюються органічні речовини типу:
26. Вміст азоту в гумусі становить:
27. Гумусні речовини світло-жовтого, світло-бурого забарвлення, розчинні у воді й лугах це:
28. Найнижчим вмістом гумусу характеризуються ґрунти:
29. Ґрунтовими колоїдами називають:
30. Фізико-хімічне вбирання ґрунту — це:
31. Перехід ґрунтових колоїдів із стану гелю в стан золю називають:
32. Кислотність ґрунту, яка обумовлена наявністю у ґрунтовому розчині іонів водню називається:
33. Найвищою липкістю будуть характеризуватися ґрунти, які насичені катіонами:
34. Чорноземи утворилися в умовах:
35. Яка форма води в ґрунті найбільш доступна і корисна для живлення рослин?
36. Розшифруйте зміст індексу Іgl
37."Білозірка" – це:
38. Профіль мінерального болотного ґрунту має такий вигляд:
39. Які підтипи чорноземів поширені в зоні Лісостепу?
40. Рекультивація земель – це:
41. З яких елементів складається земна кора?
42. Вивітрювання – це:
43. До лесових ґрунтоутворюючих порід відносяться:
44. Сукупність часточок твердої фази ґрунту з діаметром понад 0,01 мм називається:
45. Глинисто-піщані і супіщані грунти, ростуть наса¬дження з сосною та березою в першому і дубом - у другому ярусі.
46. Сос¬на досягає високих класів бонітету. Це:
47. Органічні речовини типу мор (“грубий гумус”) утворюється під:
48. Найбільше у складі гумусу з хімічної точки зору:
49. Гумусні речовини темно-коричневого або чорного забарвлення, розчинні в слабких лугах це:
50. Під час фізичного вбирання відбувається:
51. Перехід ґрунтових колоїдів із стану золю в стан гелю називають:
52. Кислотність, що виявляється при взаємодії з ґрунтом розчинів нейтральних солей:
53. До кислих ґрунтів відносяться:
54. Фізико-механічні властивості ґрунту це:
55. Випітний тип водного режиму характеризується:
56. Кількість тепла в калоріях, яка необхідна для нагрівання 1 г або 1см3 ґрунту на 1оС, називається:
57. До ґрунтів лісової зони (Полісся) відносяться:
58. Номер пропущеного індексу генетичного горизонту чорнозему карбонатного
…+Hpk+HPk+Phk+Pk:
59. Для яких ґрунтів характерною морфологічною ознакою є наявність кротовин, ховраховин, суслинковин?
60. Який біохімічний процес, що проходить під впливом різних мікроорганізмів, продукти життєдіяльності яких консервують рослинні рештки, називається:
61. Чим відрізняється вилугований чорнозем від типових?

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету агротехнологій та природокористування, протокол № 12 від « 22 » травня 2018 року.

Голова Вченої ради факультету агротехнологій
та природокористування І.М. Коваленко

Дополнительная информация