Горбась Сергій Миколайович

 Горбась Сергій Миколайович, старший викладач к.с.-г.н.

Автобіографія

Народився 18.08.1983 р., с. Нижня Сироватка Сумського району

Кандидат с.-г. наук (2014). Навчався в Маловисторопському аграрному технікумі ім. П.С. Рибалка з 1999р. по 2003р., потім з 2003р. по 2005р. в Сумському національному аграрному університеті.

Працював агрономом кафедри селекції і насінництва (2005-2007), молодшим науковим співробітником кафедри біотехнології та фітофармакології (2007-2008). Працює старшим викладачем кафедри біотехнології та фітофармакології з 2015 року.

 

Учбова робота

 Основні дисципліни: Основи біотехнології рослин. Екологічні біотехнології.

 Навчально – методична робота

 Є співавтором науково-практичних рекомендацій «РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ КАРТОПЛІ СЕЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ КАРТОПЛЯРСТВА НААН В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ»

Наукова робота

Впровадження результатів дослідження. Виділені за високим фенотиповим проявом і ефективним генетичним контролем міжвидові гібриди картоплі, їх бекроси рекомендовані для практичного селекційного використання і залучені в селекційну роботу у Інституті картоплярства НААН (4 гібриди картоплі) і Поліській дослідній станції (2 гібриди картоплі).

 

Основні наукові праці

 1. Подгаєцький А. А. Селекційна цінність міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю / А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась // Вісник Сумського національного аграрного університету, сер. “Агрономія і біологія”.- 2010.- №10(20).- С. 67-72.

2. Горбась С. М. Характеристика міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю / С. М. Горбась // «Картоплярство» Міжнародний тематичний науковий збірник. Київ: Аграрна наука.- Випуск 40,  2011. –С. 153-164.

3. Подгаєцький А. А. Перспективність потомства міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю / А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. «Агрономія і біологія».-2012.- Вип. 9(24).- С.136-140.

4. Подгаєцький А. А. Можливість виділення високо крохмалистих форм серед потомства від схрещування міжвидових гібридів картоплі / А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. «Агрономія і біологія».-2013.- Вип. 3(25).- С.224-228.

5. Подгаєцький А. А. Стійкість міжвидових гібридів картоплі, їх бек- кросів проти вірусних хвороб / А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась //   Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. «Агрономія і біологія».-2013.- Вип. 11(26).- С. 205-211.

6. Подгаецкий А. А. Фенотипическое проявление содержания крахмала среди сложных межвидовых гибридов картофеля и их потомства/ А. А. Подгаецкий, С. М. Горбась // «Картофелеводство» Сб. научн. тр. РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».- 2013.- Т. 21.- Ч. 1.- С.123-135.

7. Горбась С. М. Прояв умісту крохмалю серед потомства міжвидових гібридів картоплі /  С. М. Горбась // Науково-практичній конференції молодих учених «Нові наукові дослідження в селекції, технології вирощування та переробки технічних культур» (Глухів, 8-10 грудня 2010 р.). Суми.- 2011.- С.43-50.

8. Подгаєцький А. А. Можливість поєднання серед міжвидових гібридів картоплі високого вмісту крохмалю та інших агрономічних ознак // А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась // Сб. тезисов по материалам 17 – й международной научно-методической конференции Технологии ХХІ века” Алушта 12 –17 сентября 2011г. С. 59 – 60.

9. Подгаєцький А. А. Прояв крохмалистості в міжвидових гібридів картоплі / А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 215 – річниці з дня застосування НДП «Софіївка» НАН України «Старовинні науки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття рослин та охорони історико – культурної спадщини» (5 – 7 жовтня 2011р.) – Умань: Сочінський.- 2011. – С. 266 – 268.

10. Подгаецкий А. А. Ценность межвидовых гибридов картофеля по содержанию крах мала / А. А. Подгаецкий, Н. С. Горбась // Матер. международной научной конференции  «Экология, генетика, селекция на службе человечества” ГНУ Ульяновський НИИСХ Россельскохозакадемии 28 – 30 июня 2011г.- С.194 – 195.

11. Подгаецкий А. А. Фенотипическое проявление содержания крахмала среди сложных межвидовых гибридов картофеля и их потомства / А. А. Подгаецкий, С. Н. Горбась // Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные аспекты развития картофелеводствав: состояние, проблемы и перспективы»  (посвячена 85-летию научного картофелеводства в Беларуси) (Минск-Самохваловичи, 9-12 июля 2013 года).- С. 31.

12. Подгаєцький А. А. Потенціал міжвидових гібридів картоплі з участю мексиканських диких видів за крохмалистістю / А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась // Збірник тез Міжнародної науково – практичної конференції присвяченої 84 – річчю з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора Гончарові Миколи Дем’яновича «Гончарівські читання»(28 травня 2013 року). – С. 16.

13. Подгаєцький А. А. Селекційна цінність складних міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю / А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась // Сборник тезисов по материалам 19-й международной научно-практической конференции «Технологии ХХI века» (Алушта, 9-14 сентября 2013 г.).- Алушта, 2013.- С. 75-76.

14. Подгаєцький А. А. Потенціал міжвидових гібридів картоплі з участю мексиканських диких видів за крохмалистістю / А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась // Тези доповідей Всеукраїнської науково – практичної конференції «Генетичні ресурси для селекції високопродуктивних сортів картоплі з добрими смаковими якостями. Методологія дегустації вітчизняних і зарубіжних сортів» (28 – 29 березня 2013 року) Житомир, 2013. - С – 19.

15. Подгаєцький А. А. Результативність схрещування міжвидових гібридів картоплі / А. А. Подгаєцький, С. М. Горбась // Тези  доповідей міжнародної наукової конференції  «Генетика і селекція: досягнення та проблеми» (Умань, 18-20 березня 2014 р.).- Умань, 2014.- С. 93-94. 

Дополнительная информация