Кравченко Наталія Володимирівна

Кравченко Наталія Володимирівна в. о. доцента кафедри біотехнології та фітофармакології

Автобіографія

Народилась у м. Коростишеві Житомирської області. Закінчила педагогічне училище ім. І.Я.Франка з червоним дипломом. З 1995-2001рік навчалась у Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю – фізична географія та геоекологія і отримала кваліфікацію географ - геоеколог, менеджер, викладач.

Працювала вчителем у гуманітарній гімназії №5 м. Коростишева на посаді вчителя. З 2009 по 2012 рік навчалась в аспірантурі Сумського національного аграрного університету. У 2012р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук за спеціальністю 06.01.05- селекція і насінництво на тему: «Продуктивність та її складові міжвидових гібридів картоплі та їх потомства» у спеціалізованій вченій раді   Д 26.360.01 при Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ( м. Київ ). З 2009 року працює старшим викладачем кафедри біотехнології і фітофармакології у Сумському національному аграрному університеті. Дисертація виконана в Сумському національному аграрному університеті м. Суми.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Подгаєцький Анатолій Адамович Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедрою біотехнології та фітофармакології.

Кравченко Н.В. має 9 опублікованих робіт за темою дисертації, з них 2 праці написано без співавторів, 5 статей у наукових фахових виданнях:

  1. Подгаєцький А.Ад. Продуктивність міжвидових гібридів картоплі / А.Ад.Подгаєцький, А.Ан.Подгаєцький, Н.В.Гнітецька // Агробіологія, Біла Церква, 2009.- Вип. 1 (64).-С.43-46.
  2. Подгаєцький А.А. Особливості вирощування сіянців першого року картоплі / А.А.Подгаєцький, Н.В.Кравченко // Вісник СНАУ, серія «Агрономія і біологія».- 2010.- Вип. 10 (20).- С.56-62.
  3. Кравченко Н.В. Маса бульб міжвидових гібридів картоплі // Вісник СНАУ, серія «Агрономія і біологія».- 2011.- Вип. 4(21).- С.137-142.
  4. Подгаєцький А.А. Маса товарних бульб міжвидових гібридів картоплі і можливість поєднання її з іншими ознаками / А.А.Подгаєцький, Н.В.Кравченко // Збірник наукових праць «Автохтонні та інтродуковані рослини».- 2011.- Вип 7.- С.103-109.
  5. Кравченко Н.В. (Гнітецька) Характеристика міжвидових гібридів картоплі за здатністю зав’язувати бульби // Міжвідомчий науковий збірник «Картоплярство».- 2011.- Вип. 40.- С.14-26.
  6. Гнітецька Н.В (Кравченко) Продуктивність міжвидових гібридів картоплі // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Нові наукові дослідження в селекції, технології вирощування та переробки технічних культур» (Глухів, 8-10 грудня 2010 р.) / Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011.- С.36-43.
  7. Подгаецький А.А. Складові продуктивності міжвидових гібридів картоплі та їх вплив на прояв ознаки / А.А.Подгаєцький, Н.В.Кравченко // Сборник тезисов по материалам 17й международной научно-методической конференции «Технологии ХХ1 века» (Алушта 12-17 сентября 2011 г.).- С 60-61.
  8. Подгаєцький А.А. Селекційна цінність міжвидових гібридів за продуктивністю / А.А.Подгаєцький, Н.В.Кравченко // Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 215-річниці з дня заснування Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України (Умань, 5-7 жовтня 2011 р.).- С.268-270.
  9. Подгаецкий А.А. Перспективность межвидовых гибридов картофеля по продуктивности / А.А.Подгаецкий, Н.В.Кравченко // Материалы международной научной конференции «Экология, генетика, селекция на службе человечества» (п. Тимирязевский ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхозакадемии, 28-30 июня 2011 г.).- С. 194.

Навчально – методична робота

Н.В. Кравченко співавтор методичних рекомендацій: « Методичні рекомендації для лабораторних робіт студентів агрономічного факультету спеціальностей – 6.130.100 «Агрономія» та «Захист рослин» денної та заочної форм навчання».-Суми.- 2011р.

Наукова робота

Впровадження результатів дослідження. Виділені за високим фенотиповим проявом і ефективним генетичним контролем міжвидові гібриди, їх бекроси рекомендовані для практичного селекційного використання і залучені в селекційну роботу у Інституті картоплярства НААН (7 гібридів) і Поліській дослідній станції (5 гібридів). Крім цього, у відділ селекції Поліської дослідної станції передано 1801 однобульбовку, з яких зроблено добори для наступних селекційних розсадників.

Напрямки досліджень

Вихідний селекційний матеріал картоплі.

Дополнительная информация