Тихонова Олена Михайлівна

Тихонова Олена Михайлівнакандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та ботаніки.

Автобіографія

Базова освіта – природничий факультет Сумського державного педагогічного університету. Спеціалізація - біологія та географія. З 2002 р. працює викладачем кафедри ботаніки і фізіології с.-г. рослин Сумського НАУ. З 2009 р. після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю "Ботаніка" обіймає посаду доцента кафедри екології та ботаніки.

Навчально-методична робота.

Лекції і практичні заняття з дисциплін: фізіологія рослин, агроекологія, гербологія, геоботаніка, екологія людини,  біоіндикація та біотестування.

Автор методичних вказівок для виконання лабораторно-практичних занять, навчальних посібників та навчально-методичних комплексів з вищезазначених дисциплін.

Наукова робота

Область досліджень:

- популяції сегетальних рослин;

- екологічно-безпечні способи підвищення врожайності культуроценозів;

- екомоніторинг довкілля.

Тема кандидатської дисертації: «Структура і динаміка популяцій сегетальних рослин в зернових сівозмінах на північному сході України - Сумська область»,   (Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України). Основним напрямком наукової роботи є популяційні дослідження сегетальних видів рослин в агроценозах та рудеральних умовах; екологічні методи впливу на сегетальний блок агроценозу. Опубліковано більше 40 наукових праць, останні з яких:

  • Тихонова О.М. Періодизація онтогенезу Stenactis (Phalacroloma) annua та вивчення онтогенетичної структури  популяцій в умовах  господарського користування заплавними луками / Т.О. Коровякова, О.М. Тихонова // Вісник Черкаського університету. – 2015. - №2 (335). – С. 60-66.
  • Тихонова О.М. Популяційний аналіз та його використання у процесі регулювання забур’яненості агрофітоценозів/ О.М. Тихонова, В.Г. Скляр, Т.О. Коровякова // Вісник Черкаського університету: серія «Біологічні науки», №2 – Черкаси,  2016. – С. 99- 106.
  • Тихонова Е.М. Анализ популяций  Fallopia convolvulus (L.) A. Löve в зерновых агрофитоценозах / Е.М. Тихонова // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, ISSUE 83. - 2016. - № ІV (9). – Р.7-13.

Здійснюється керівництво науковою роботою студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, підготовка талановитих студентів до предметних  всеукраїнських студентських олімпіад.

Готовність до співпраці

Наукова співпраця з установами та організаціями за напрямками досліджень:

1. Вивчення флористичного різноманіття сегетальних рослин та дослідження екологічних засобів боротьби з ними.

2. Розробка і впровадження методів комплексного популяційного аналізу однорічних і багаторічних видів.

Дополнительная информация