Тихонова Олена Михайлівна

Тихонова Олена Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та ботаніки.

Автобіографія

Базова освіта – педагогічна. Закінчила природничий факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «вчитель біології та географії». В 2002 р. почала працювати викладачем кафедри ботаніки і фізіології с.-г. рослин Сумського національного аграрного університету. З 2009 р. після захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю "Ботаніка" обіймає посаду доцента. Має більше 30 наукових публікацій.

Навчально-методична робота

Лекції і практичні заняття з дисциплін: фізіологія рослин, геоботаніка, екологія, агрофітоценологія, агроекологія, біоіндикація.

Згідно навчального плану факультету по курсах дисциплін розроблені навчально- методичні комплекси, методичні вказівки для виконання практичних і контрольних робіт, робочі зошити, комплекти тестових завдань для контролю отриманих знань.

Наукова робота

З листопада 2004 р. зарахована до аспірантури здобувачем. Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Злобін Ю.А. В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Структура і динаміка популяцій сегетальних рослин в зернових сівозмінах на північному сході України (Сумська область)» в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Основним напрямком наукової роботи є дослідження динаміки популяцій сегетальних видів рослин в агрофітоценозах зернових і просапних культур, вивчення екологічно-безпечних заходів врегулювання чисельності бур’янів в посівах. Керівництво дипломними проектами і підготовка студентів до предметних і всеукраїнських олімпіад.

Готовність до співпраці

Наукова співпраця з установами та організаціями за напрямками досліджень:

1. Вивчення флористичного різноманіття сегетального блоку агрофітоценозів.

2. Розробка і впровадження методів комплексного популяційного аналізу однорічних і багаторічних видів.

3.Дослідження екологічних засобів боротьби з бур’янами.

Дополнительная информация