Жатова Галина Олексіївна

Жатова Галина Олексіївна, кандидат с.-г. наук, професор кафедри екології та ботаніки.

Автобіографія

Базова освіта - біологічний факультет Харківського університету. Працювала в школі вчителем біології. Після закінчення аспірантури за фахом селекція і насінництво та  захисту кандидатської дисертації перейшла на викладацьку роботу в СНАУ.

 

Учбово-методична робота

Основні навчально-методичні роботи

 1. Рослинництво з основами технології переробки. Практикум. (у співавторстві)  / навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2008. – 384 с.
 2. Загальне насіннєзнавство/ навчальний посібник Суми: Університетська книга, 2009. – 272 с.
 3. Технічні культури. (у співавторстві) Суми:Університетська книга, 2013. – 359 с.
 4. Technology systems in plant production (у співавторстві)  (Системи технологій виробництва продукції  рослинництва) /навчальний посібник,   Суми,  2017, 210с.

Лекції і практичні заняття по курсам: мікробіологія, екологія. Розроблені методичні вказівки для виконання практичних та лабораторних  робіт, виконання самостійної роботи, конспекти лекцій, модульні системи підготовки і контролю знань студентів

Наукова робота

Область досліджень: селекція соняшника. Робота ведеться в декількох напрямках: 
1. Одержання вихідного матеріалу для селекції ранньостиглих, врожайних сортів. 
2. Одержання вихідного матеріалу для селекції гібридів 
3. Вивчення потенційних можливостей соняшника як олійної культури в умовах півночі України. 
4. Поліпшення і вирівнювання перспективного матеріалу 
5. Насінництво районованих сортів і сортів, що знаходяться в Державному сортовипробуванні.

Публікації (за 4 останні роки)

 1. Якість зерна та урожайність люпину білого і люпину вузьколистого залежно від бактеріального препарату та мікродобрив/І. М. Лаврик, Г. О. Жатова // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». - 2014.  - №11(26). -  С.135-138-50
 2. Етапи формування продуктивності рослин та урожайність посівів соняшнику / В. І. Троценко, Г. О. Жатова // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. - 2015. – Випуск 18. – С. 165–173.
 3. Особенности формирования урожая люпина узколистого и люпина белого / Г. А. Жатова, И. Н. Лаврик, В. И. Троценко / LAP LAMBERT Academic Publishing: Saarbrucken, 2015. – 52 с.
 4. Агроекологічні особливості вирощування сортів-популяцій соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України / Г. О. Жатова, О. Г. Жатов, О. М. Масюченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». - 2015. – №3 (29).– С. 149–152.
 5. Особливості формування густоти та урожайність посівів вівса плівчастого та вівса голозерного / В. І. Троценко, Г. О. Жатова, О. В. Ільченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – 2015. – №3 (29). – С. 157–162.
 6. Подходы к повышению зимостойкости рапса озимого / В. А. Тютюнник, Г. А. Жатова // Наука и мир. - 2015. - № 8 (24), Т. I. – С. 51-54
 7. Вплив препарату хетомік на ризосферну мікрофлору та продуктивність соняшнику /Вісник СНАУ. - Серія Агрономія і біологія. - Вип.9(32). – С. 121-124
 8. Zhatova, G.A., Trotsenko, V.I. (2016). Dynamics of sunflower rhizosphere microbiota. Ukrainian Journal of Ecology, 7(1), 22–29.
 9. Жатова Г. О. Мікроценози ризосфери соняшнику за різних типів сівозмін //Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Агрономія і біологія», випуск 9 (34), 2017 С.85-89
 10. Zhatova, H.O., Trotsenko, V.I. (2018). The structure of micromycetes communities in crop rotations with sunflower. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 859–864.

Готовність до співробітництва

Селекція соняшника, обмін селекційним матеріалом. 

Підготовка фахівців в області екології, мікробіології.

Дополнительная информация