Радченко Микола Володимирович

Радченко Микола Володимировичкандидат сільськогосподарських наук, доцент

Автобіографія

Народився 22 травня 1981 року в місті Мена Чернігівської області.

У 1998 році закінчив середню школу № 1 м. Мена, в цьому ж році вступив до Сумського державного аграрного університету на агрономічний факультет. У 2002 році отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки "Агрономія" та здобув кваліфікацію бакалавра з агрономії. Закінчив у 2003 році Сумський національний аграрний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Агрономія" та здобув кваліфікацію вченого агронома.

З липня 2003 р. по листопад 2004 р. працював головним агрономом ТОВ "Агріфас" с. Москаленки Білопільського району Сумської області. З 2004 р. по 2007 рік навчався в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю – рослинництво.

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. У листопаді 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри рослинництва. З квітня 2011 року за сумісництвом обіймаю посаду провідного агронома Сумського НАУ.

З 2007 року і по цей час працюю в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі рослинництва.

 Навчально-методична робота.

Викладаються дисципліни: «Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва», «Сучасні технології зберігання продукції рослинництва», «Основи виробництва круп᾽яних і макаронних виробів та технологія переробки зерна та олійного насіння», «Системи сучасних інтенсивних технологій», для студентів агрономічного факультету спеціальність «Агрономія», «Захист рослин» та «Системи технологій в рослинництві», для студентів факультету Економіки та підприємства спеціальності «Економіка підприємства», «Фінанси», «Маркетинг», «Облік і аудит».

Керує навчальною та виробничою практикою студентів. Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу. Має 28 публікації, із них статей у фахових наукових виданнях України – 20; тез доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах – 21.

 Науково - дослідна робота.

Веде наукові дослідження за напрямком: «Оптимізація технології вирощування, зберігання і переробки зернових культур». Номер державної реєстрації 0115U001337.

 Напрямки досліджень:

-      вивчення елементів технології вирощування зернових культур;

- вивчення післязбирального дозрівання зернових культур;

- вивчення показників якості крупи зернових культур;

- визначення економічної оцінки ефективності застосування елементів технології вирощування, зберігання та показників якості зернових культур.

  Публікації

 1. Троценко В. І. Параметри насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної / В. І Троценко, М. В. Радченко // Вісник Сумського національного аграрного університету: Агрономія і біологія. – Суми. – 2006, Вип. – 11-12      (12-13). – С. 102-106.

2. Троценко В. І. Тривалість вегетаційного та міжфазних періодів рослин редьки олійної залежно від строку сівби / В. І Троценко, М. В. Радченко, А. О. Бутенко // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія. – Львів. держ. агроуніверситет, 2007. – №11. – С. 258-262.

3. Радченко М.В. Вплив строків сівби на структуру врожайності редьки олійної в умовах північно-східної України / М.В. Радченко //Вісник Сумського національного аграрного університету: Агрономія і біологія. – Суми. – 2007,   Вип. – 10-11. – С. 80-83.

4. Радченко М.В. Насіннєва продуктивність редьки олійної залежно від умов мінерального живлення / М.В. Радченко // Збірник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр´єва: Селекція і насінництво. – Харків. – 2008, Вип. 95. – С. 210-214.

5. Троценко В.І. Густота стояння рослин та її вплив на насіннєву продуктивність редьки олійної / В.І. Троценко, М.В. Радченко // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква. – 2008,   Вип. 52. – С. 144-146.

6. Глущенко Л. Т. Вплив внесення азотних сполук на продуктивність сортів озимої пшениці в умовах НПЦ СНАУ / Л. Т. Глущенко, З. Я. Дутченко, М. В. Радченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2010 – Вип. 4 (19). – С. 102-107.

7. Олександр Маслак. Озима пшениця: економіка господарювання / О. Маслак, М. Радченко // Agroexpert. – К.: 2010. – № 1 (18). – С. 26-28.

8. Олександр Маслак. Соняшник: технологія та економіка господарювання / О. Маслак, М. Радченко // Agroexpert. – К.: 2010. – № 3 (20). – С. 21-23.

9. Олександр Маслак.Ячмінь: попит стимулює виробництво / О. Маслак, М. Радченко // Agroexpert. – Київ.: 2010. – № 2 (19). – С.18-20.

10. Олександр Маслак.Віддаємо перевагу кукурудзі / О. Маслак, М. Радченко // Agroexpert. – Київ.: 2010. – № 5 (22). – С. 12-16.

11. Дутченко З. Я. Вплив підживлення на продуктивність сортів озимої пшениці / З. Я. Дутченко, Л. Т. Глущенко, М. В. Радченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2011. – Вип. 4 (21). – С. 64-66.

12. Микола Радченко. Ячмінь для пива та кормів / М. Радченко, О. Маслак // Agroexpert. – К.: 2011. – № 3 (32). – С. 22-26.

13. Микола Радченко. Гречка приваблює ціною / М. Радченко, О. Маслак // Agroexpert. – К.: 2011. – № 4 (33). – С. 40-43.

14. Дутченко З. Я. Формування якості зерна озимої пшениці під впливом азотного живлення та гумату калію-натрію / З. Я. Дутченко, Л. Т. Глущенко, М. В. Радченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2011. – Вип. 11 (22). – С. 69-71.

15. Радченко М. В. Вплив регуляторів росту рослин на посівні якості насіння редьки олійної / М. В. Радченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2011. – Вип. 11 (22). – С. 71-73.

16. Олександр Маслак.Варто вирощувати жито / О. Маслак, М. Радченко // Agroexpert. – Київ.: 2011. – № 2(31). – С. 14-16.

17. Микола Радченко.Сорго: невикористаний потенціал / М. Радченко О. Маслак, О. Полежай // Agroexpert. – Київ.: 2011. – № 5(34). – С. 22-26.

18. Радченко М. В. Вплив стимуляторів росту рослин на продуктивність гречки в північно-східному Лісостепу України / М. В. Радченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2012. – Вип. 2 (23). –          С. 124-127.

19. Радченко М. В. Продуктивність гречки залежно від норм висіву та систем удобрення в умовах північно-східного Лісостепу України / М. В. Радченко, З. Я. Дутченко, Л. Т. Глущенко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2013. – Вип. 3 (25). – С. 164-167.

20. Радченко М. В. Вплив гідротермічної обробки зерна гречки на вихід та якість крупи / М. В. Радченко, З. Я. Дутченко // // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2013. – Вип. 11 (26). – С. 128-130.

21. Радченко М. В. Продуктивність гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах Лісостепу України / М. В. Радченко, Ю. Р. Ніколаєнко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2014. – Вип. 3 (27). – С. 107-109.

22. Радченко М. В. Показники якості та кулінарна оцінка гречаної крупи в залежності від гідротермічної обробки зерна // М. В. Радченко, З. Я. Дутченко, А. С. Васильченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2014. – Вип. 3 (27). – С. 109-111.

23. Дутченко З. Я. Динаміка показників товарної якості зерна пшениці озимої в післязбиральний період / З. Я. Дутченко, Л. Т. Глущенко, М. В. Радченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2014. – Вип. 9 (28). – С. 107-109.

24. Глупак З. І. Особливості удобрення сорго зернового в умовах північно-східної частини Лісостепу України / З. І. Глупак, М. В. Радченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2015. – Вип. 3 (29). – С. 203-206.

 25. Радченко М. В. Продуктивність гречки залежно від сортових особливостей за різного удобрення / М. В. Радченко //  Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2015. – Вип. 9 (30). – С. 179-182.

 26. Радченко М. В. Урожайність сортів ячменю ярого залежно від удобрення / М. В. Радченко, В. Ю. Жемчужин // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2016. – Вип. 2 (31). – С. 124-127.

 27. Радченко М. В. Вплив удобрення на якісні показники зерна гречки / М. В. Радченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2016. – Вип. 2 (32). –     С. 38-41.

 28. Радченко М. В. Продуктивність та якість зерна пшениці озимої залежно від позакореневого підживлення / М. В. Радченко // Науковий вісник СНАУ. – С.: СНАУ, 2017. – Вип. 2 (33). – С. 52-56.

 

 

 

 

 

Дополнительная информация