Деменко Віктор Михайлович

Деменко Віктор Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин.

Автобіографія

У 1991 році з відзнакою закінчив Сумський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Агрономія”. Кандидатську дисертацію захистив у 1998 році у спеціалізованій вченій раді при Інституті цукрових буряків УААН.

Основні етапи трудової діяльності: з 1985 року працював агрономом, головним агрономом радгоспу; головою КСП; заступником голови, агрономом ЗАТ. 1998-1999 роки – доцент кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства, а з 1999 року по теперішній час працює доцентом кафедри захисту рослин. Має 90 публікацій, з них 55 наукових та 35 навчально-методичного характеру.

 Навчально-методична робота

Автор наступних науково-методичних розробок:

1. Управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах. Частина 1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів 5 курсу спеціальності 8.09010501 «Захист рослин» денної форми навчання затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 6 від 11 лютого 2015 р. / Деменко В.М., Власенко В.А., Ємець О.М. – Суми: СНАУ. – 2015. – 45 с.

2. Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників. Частина 1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт та самостійної роботи для студентів 4 курсу напряму 6.090105 «Захист рослин» денної форми навчання, затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 6 від 11 лютого 2015 р. / Деменко В.М., Ємець О.М., Слабко К.О. – Суми: СНАУ. – 2015. – 43 с.

3. Методичні рекомендації щодо підготовки дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня   «Бакалавр» студентами напряму підготовки   6.090105 «Захист рослин», затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 11 від 19 травня 2015 р. / Власенко В.А., Подгаєцький А.А., Коваленко І.М. Деменко В.М. та ін. – Суми: СНАУ. – 2015. – 27 с.

4. Загальна ентомологія. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.090105 «Захист рослин» денної форми навчання, затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 6 від 11 лютого 2015 р. / Ємець О.М., Деменко В.М. – Суми: СНАУ. – 2015. – 38 с.

5. Захист лікарських рослин від шкідників. Методичні вказівки  щодо проведення лабораторно-практичних робіт для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 6.090105 «Захист рослин», затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 11 від 19 травня 2015 р. / Власенко В.А., Деменко В.М., Слабко К.О. – Суми: СНАУ. – 2015. – 77 с.

6. Захист полезахисних лісових смуг від шкідників. Методичні вказівки  щодо проведення лабораторно-практичних робіт для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 6.090105 «Захист рослин», затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 10 від 20 квітня 2015 р. / Власенко В.А., Деменко В.М., Слабко К.О. – Суми: СНАУ. – 2015. – 62 с.

7. Основи біологічного захисту рослин від шкідників. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних робіт для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 6.090105 «Захист рослин», затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 10 від 20 квітня 2015 р. / Власенко В.А., Деменко В.М., Слабко К.О. – Суми: СНАУ. – 2015. – 52 с.

8. Ємець О.М. Загальна ентомологія (систематика комах). Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної  підготовки та виконання лабораторно-практичних робіт. Для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму  “Захист рослин”. Протокол № 4 від 21 жовтня 2015 р. / Ємець О.М., Деменко В.М. – Суми: СНАУ. – 2016 р. – 64 с.

9. Сільськогосподарська ентомологія. Практикум. / [Деменко В. М., Власенко В. А., Ємець О. М., Осьмачко О.М.], за ред. В. М. Деменка, затвердженого Вченою радою СНАУ. Протокол № 8 від 29 квітня 2016 р. – Суми, СНАУ, 2016. – 103 с.

Наукові праці за останні роки:

1. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів та рекомендації щодо захисту культурних рослин від шкідників, хвороб та бур’янів у господарствах Сумської області у 2015 році / [О. Л. Говорун, Г. І. Горкуша, …В.М. Деменко та ін.]. – Суми, 2015. – 83 с.

1. Ємець О.М., Деменко В.М. Нематоди – паразити картоплі / О.М. Ємець, В.М.  Деменко // Вісник Сумського НАУ. 2015 – Серія «Агрономія і біологія». – Випуск 9 (30). – С. 91 – 94.

3. Осьмачко О. М. Стійкість гібридів першого покоління пшениці м’якої озимої проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу України / О.М. Осьмачко, В.А. Власенко, В.М. Деменко // Вісник Сумського НАУ. 2015. р. Серія «Агрономія і біологія». Випуск 9 (30). – С. 19 –24.

4. Деменко В.М. Динаміка чисельності шкідників соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України / В.М. Деменко, В.А. Власенко, О.М. Ємець, О.Л. Говорун, Н.В. Хілько // Вісник Сумського НАУ. 2015. – Серія «Агрономія і біологія». Випуск 9 (30). – С. 94 – 97.

5. Деменко В.М. Динаміка чисельності основних шкідників зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України / В.М. Деменко, О.Л. Говорун, В.А. Власенко, О.М. Ємець, Н.В. Хілько  // Вісник Сумського НАУ. 2016. – Серія «Агрономія і біологія». Випуск 2 (31). –  С. 50-55.

6. Ємець О.М. Фізіологічний стан розвитку личинок і зараженість домашніх копитних Echinococcus granulosus (Cyclophyllidae, Taeniidae) у Північно-Східній Україні) / Ємець О.М., Деменко В.М., Кабанець В.В. // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016. Вип. 24 (2). – С. 398-404.

7. Деменко В.М. Динаміка чисельності основних шкідників сої в умовах північно-східного Лісостепу України / В.М. Деменко // Вісник Сумського НАУ. 2016. – Серія «Агрономія і біологія».

Основні навчальні дисципліни:

•Сільськогосподарська ентомологія;

•Основи прогнозу розвитку шкодочинних організмів;

•Фітосанітарний моніторинг.

 Зацікавлений у співробітництві за наступними напрямами:

- удосконалення системи захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів;

- проведення досліджень по створенню імунних сортів та гібридів соняшнику.

 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Дополнительная информация