Бурдуланюк Алла Олександрівна

dmutrivska_2

Бурдуланюк Алла Олександрівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри захисту рослин

Автобіографія

У 1999 році закінчила Сумський національний аграрний університет з відзнакою. Після закінчення університету працювала лаборантом на кафедрі рослинництва в 2000-2001 рр.  В 2001 – 2005 роках навчалася в аспірантурі СНАУ. З 2006 року працює на кафедрі захисту рослин спочатку на посаді асистента, а з 2008 року на посаді доцента. Кандидатську дисертацію захистила у 2007 році в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН.

 

Навчально-методична робота:

1. Бурдуланюк А.О. Методологія та організація наукових досліджень в захисті рослин: Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять для студентів 6 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.09010501“Захист рослин”. / Суми: СНАУ, 2015 рік, 46 ст., рекомендовано до видання вченою радою ф-ту агротехнологій та природокористування Протокол № 12 від 26 квітня 2016 р.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Хвороби полезахисних лісових смуг» для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.090101 – «Захист рослин» денної форми навчання освітньо-кваліфікаційний рівня «бакалавр». Укладачі: Бурдуланюк А.О.

3. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Кліщі» для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.090101 – «Агрономія» денної форми навчання освітньо-кваліфікаційний рівня «бакалавр». Укладачі: доцент, к.с.-г.н. Бурдуланюк А.О.; доцент, к.б.н. Рожкова Т.О.

Наукові праці за останні роки:

1. Рожкова Т.О., Бортник Т.С., Татарінова В.І., Бурдуланюк  А.О. Польова інфекція насіння ізерна пшениці озимої // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 3 (25) –  Стор. 26-29.

2.Бурдуланюк А.О., Рожкова Т.О., Татарінова В.І., Гулий А. Плямистості ярого ячменю в умовах  Сумської області // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 9 (30) –  Стор. 103-108.

3.Рожкова Т.О., Татарінова В.І., Бурдуланюк  А.О. Мікопатогенний комплекс ягідних культур полісся // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 9 (30) –  Стор. 96-103.

4.Татарінова В.І., Рожкова Т.О., Бурдуланюк А.О., Василина М.І. Стійкість гібридів кукурудзи до сажкових хвороб // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 9 (30) –  Стор. 108-112.

5. Бурдуланюк А.О., Рожкова Т.О., Татарінова В.І.. Особливості поширення  золотистої картопляної нематоди в  умовах Середино-Будського  району Сумської області В друці.

6. Seed-born infection of winter wheat in north-east Ukraine / Т. Rozhkova, K. Karpenko, V. Tatarinova,  A. Burdulanyuk  // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2016. – С. 45-49.

7. Рожкова Т.О. Елісітори захисних реакцій рослин. // Agroexpert.-2016. - № 2 (91). – С. 30-33

8. Рожкова Т.О. Фокус на пізні культури // Agroexpert.-2016. - № 1 (90). – С. 22-25.

9. Рожкова Т.О., Карпенко К.О. Ендофітна мікофлора насіння пшениці озимої на Північному Сході України// Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2016. У друці.

Основні навчальні дисципліни:

Біологічний захист сільськогосподарських культур від буря'нів

Ентомологічні методи експериментальних досліджень

Методологія і організація наукових досліджень у захисті рослин

Нормативно-правові відносини у захисті рослин

Токсикологія пестицидів

Хвороби декоративних і квіткових рослин

Хвороби полезахисних лісових смуг

Кліщі

Основи карантину рослин

 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Дополнительная информация