Ємець Олександр Михайлович

Ємець Олександр Михайлович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри захисту рослин.

Базова освіта – педагогічна, у 1989 р. закінчив Сумський державного педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю “Біологія та географія”. Навчався в аспірантурі з 1991 по 1994 рр. Кандидат біологічних наук з 2003 року. Дисертацію захистив у Спеціалізованій вченій раді Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України за спеціальністю «Зоологія». З 2012 року працює доцентом кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету.

 Навчально-методична робота

Автор наступних науково – методичних розробок:

1. Підготовка методичних видань:”Загальна ентомологія. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять. Для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.090103   “Захист рослин”. – Суми: СНАУ. – 2015 р. 

2. Ємець О.М. Загальна ентомологія (систематика комах). Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної  підготовки та виконання лабораторно-практичних робіт. Для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму  “Захист рослин”. Протокол № 4 від 21 жовтня 2015 р. / Ємець О.М., Деменко В.М. – Суми: СНАУ. – 2016 р. – 64 с. 

3. Сільськогосподарська ентомологія. Практикум. / [Деменко В. М., Власенко В. А., Ємець О. М., Осьмачко О.М.], за ред. В. М. Деменка, затвердженого Вченою радою СНАУ. Протокол № 8 від 29 квітня 2016 р. – Суми, СНАУ, 2016. – 103 с.

 Наукові праці за останні роки:

1. Бакуменко О. М. Характеристика маси 1000 насінин у F1 пшениці м’якої  озимої, створених за участі сортів з пшенично-житніми транслокаціями / О. М. Бакуменко, В. А. Власенко, О. М. Ємець // Вісник Сумського НАУ Серія "Агрономія і біологія". – 2015

2. Ємець О.М., Деменко В.М. Нематоди – паразити картоплі / О.М. Ємець, В.М.  Деменко // Вісник Сумського НАУ. 2015 – Серія «Агрономія і біологія». – Випуск 9 (30). – С. 91 – 94.

3. Ємець О.М., Корнюшин В.В Собаки  як чинник формування паразитологічної ситуації в сільській місцевості / Вісник Сумського НАУ, серія «Ветеринарна медицина», Випуск 6 (38), 2016. – С. 145 – 148

4. Деменко В.М. Динаміка чисельності шкідників соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України / В.М. Деменко, В.А. Власенко, О.М. Ємець, О.Л. Говорун, Н.В. Хілько // Вісник Сумського НАУ. 2015. – Серія «Агрономія і біологія». Випуск 9 (30). – С. 94 – 97.

5. Деменко В.М. Динаміка чисельності основних шкідників зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України / В.М. Деменко, О.Л. Говорун, В.А. Власенко, О.М. Ємець, Н.В. Хілько  // Вісник Сумського НАУ. 2016. – Серія «Агрономія і біологія». Випуск 2 (31). –  С. 50-55.

6. Ємець О.М. Фізіологічний стан розвитку личинок і зараженість домашніх копитних Echinococcus granulosus (Cyclophyllidae, Taeniidae) у Північно-Східній Україні) / Ємець О.М., Деменко В.М., Кабанець В.В. // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. 2016. Вип. 24 (2). – С. 398-404.

7. Ємець О.М. Собаки  як чинник формування паразитологічної ситуації в сільській місцевості / О.М Ємець, В.В. Корнюшин // Вісник Сумського НАУ, серія «Ветеринарна медицина», Випуск 6 (38), 2016. – С. 145 – 148

8. Ємець О.М. Heterodera Schachtii в умовах Сумської області / О.М.Ємець // Вісник Сумського НАУ. 2016. – Серія «Агрономія і біологія».

9. Yemets A.M. Parasitisis as medical and veterinary problem / A.M.Yemets, M.A.Yemets // Вісник Сумського НАУ, серія «Ветеринарна медицина»

 

Основні навчальні дисципліни:

Агрозоологія,

Нематологія,

Загальна ентомологія.

 Зацікавлений у співробітництві за наступними напрямами:

Моніторинг нематодозів рослин;

Вивчення видового складу збудників нематодозів рослин;

Розробка методів захисту рослин від фітогельмінтозів.

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Дополнительная информация