Кабанець Віталій Вікторович

Кабанець Віталій Вікторович, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри захисту рослин ім. доцента А. К. Мішньова

Базова освіта – агрономічна, у 2009 році з відзнакою закінчив        Сумський національний аграрний університет за спеціальністю “Агрономія”.

З 2010 року працював на посаді менеджера з регіонального розвитку у ТОВ “Хімагросервіс”. У період 2011 – 2014 рр. навчався в аспірантурі Інституту захисту рослин НААН м. Київ. Після закінчення аспірантури працював в Інституті сільського господарства на посадах: молодшого наукового співробітника відділу інноваційного провайдингу, розвитку експериментальної бази та інтелектуальної власності й старшого наукового співробітника відділу рослинництва. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію в Національному університеті біоресурсів та природокористування України м. Київ за спеціальністю “Ентомологія”. З 2016 року працює на посаді старшого викладача кафедри захисту рослин ім. А. К. Мішньова Сумського національного аграрного університету.

 

Наукові праці за останні роки:

 1. Кабанець В. В. Основні шкідники конопель посівних та контроль їх чисельності в Поліссі України / В. В. Кабанець // Вісник Сумського Національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». – 2011. – Вип. 11. – С. 19–21.
 2. Кабанець В. В. Ефективність використання інсектицидів при вирощуванні конопель посівних / В. В. Кабанець // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання розвитку технічних та лікарських культур» (Глухів, 6–8 грудня 2011 року).– Суми: ПВКП «Корпункт», 2012. – С. 37–41.
 3. Кабанець В. В. Основні шкідники льону-довгунця та контроль їх чисельності в Поліссі України / В. В. Кабанець // Матеріали обласної науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів «Високоефективні технології – шлях до стабілізації аграрного виробництва» (14 вересня 2012 року). – Суми: ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – С. 31–33.
 4. Кабанець В. В. Основні шкідники конопель посівних / В. В. Кабанець, В. П. Федоренко // Матеріали науково-практичної конференції присвяченої          100-річчю від дня народження видатного вченого-ентомолога, доктора біологічних наук Дядечка Миколи Платоновича (21 грудня 2012 року). – К.: НУБІП України, 2012. – С. 58–59.
 5. Кабанець В. В. Шкідливість конопляної блішки у посівах конопель / В. В. Кабанець // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Стан та перспективи розвитку захисту рослин», присвяченої 100-річчю від дня народження видатного вченого Вадима Петровича Васильєва (1912–2003) (2–3 квітня 2013 року). – К.: ІЗР НААН, 2013. – С. 48.
 6. Кабанець В. В. Ентомофауна конопляного агробіоценозу / В. В. Кабанець // Вісник Сумського Національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». – 2013. – Вип. 3. – С. 26–29.
 7. Кабанець В. В. Урожайність конопель за різних способів застосування інсектицидів / В. В. Кабанець // Матеріали VIII з’їзду ГО «Українське ентомологічне товариство» (26–30 серпня 2013 року). – К.: НУБІП України, 2013. – С. 60–61.
 8. Кабанець В. В. Застосування інсектицидів при вирощуванні конопель посівних / В. В. Кабанець// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення і перспективи ентомологічних досліджень», присвяченої 70-річчю з дня заснування кафедри ентомології ім. проф. М. П. Дядечка (20–23 травня 2014 року). – К.: НУБІП України, 2014. – С. 64–66.
 9. Кабанець В. В. Ентомокомплекс комах-герпетобіонтів у агробіоценозі конопель посівних / В. В. Кабанець // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 6. – С. 16–18.
 10. Кабанец В. В. Энтомокомплекс травостоя конопляного поля / В. В. Кабанец, В. П. Федоренко // Защита и карантин растений. – 2014. – № 12. – С. 30–33.
 11.  Кабанець В. В. Основні ґрунтові шкідники конопляного агробіоценозу та деякі особливості їх біології / В. В. Кабанець // Карантин і захист рослин. – 2015. – № 2. – С. 17–19.
 12.  Кабанець В. В. Основні шкідники конопель посівних та контроль їх чисельності в східному Поліссі України: автореферат дис. … канд. с.-г. наук : 16.00.10 – «Ентомологія» / В. В. Кабанець. – К., 2015. – 23 с.
 13.  Ємець О. М. Фізіологічний стан розвитку личинок і зараженість домашніх копитних Echinococcusgranulosus (Cyclophyllidae, Taeniidae) у Північно-Східній Україні / Ємець О. М., Деменко В. М., Кабанець В. В // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Біологія, екологія». – 2016. – Вип. 24 (2). – С. 398-404.
 14.  Федоренко В. П. Шкідники конопель посівних / Федоренко В. П., Кабанець В. В., Кабанець В. М. – Суми: ФОП Щербина І. В., 2016. – 192 с.

 

Дополнительная информация