Рожкова Тетяна Олександрівна

Рожкова Тетяна Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри захисту рослин.

Автобіографія

З відзнакою закінчила Сумський державний аграрний університет за спеціальністю "Захист рослин". Закінчила очну аспірантуру Інституту захисту рослин УААН (м. Київ). Кандидатську дисертацію захистила у 2005 році у спеціалізованій вченій раді при Національному аграрному університеті (м. Київ) за спеціальністю 06.01.11. – фітопатологія. Основні етапи трудової діяльності: впродовж 2004 – 2007 рр. працювала молодшим співробітником лабораторії імунітету Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН (м. Харків); з 2006 р. і по теперішній час працює доцентом кафедри захисту рослин СНАУ.

Навчально-методична робота:

Рожкова Т.О., Дмитрівська А.О., Татаринова В.І. Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур. Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання з напряму 6.090105 "Захист рослин" /Суми: СНАУ. - 2015. -  44 с. (Рекомендовано до видання вченою  радою Факультету агротехнологій та природокористування СНАУ.  Протокол  № 6 від  11.02.2015  року).

Рожкова Т.О., Дмитрівська А.О., Татаринова В.І. Загальна фітопатологія. Практикум  щодо проведення лабораторних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання з напряму 6.090105 "Захист рослин" / Суми: СНАУ.− 2015.  −  139 с.

Власенко В.А. Епіфітотіологія.Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять для студентів 5 курсу спеціальність 8.09010501 - "Захист рослин" денної форми навчання, затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 11 від 12 квітня 2016 р. / Власенко В.А., Рожкова Т.О., Бакуменко О.М. – Суми: СНАУ. – 2016 р. –  103 с.

 Наукова робота:

проводиться за темою: «Фітоекспертиза насіннєвого матеріалу та продовольчого  зерна зернових колосових культур»

 Рожкова Т. О. за останні роки є автором наступних наукових праць:

 1. Власенко В. А. Загальна мікологія: Навчальний посібник / В. А. Власенко, Т. О. Рожкова. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. – 271 с.

 

2. Карпенко К.О. Вплив альтернаріозного чорного зародку на вміст білку та клейковини у зерні пшениці озимої / К.О. Карпенко,В.А. Власенко, Т.О. Рожкова // Вісник Сумського НАУ. 2015. – Серія «Агрономія і біологія». Випуск 9 (30). – С. 112-115.

 

3. Слабко К.О. Патологія насіння пшениці озимої у Поліській та Лісостеповій зонах / К.О. Слабко,Т.О. Рожкова, В.А. Власенко // Збірник наукових праць «Автохтонні та інтродуковані рослини» Національного дендрологічного парку «Софіївка» – 2015 р. С. – 170-176. ISSN 2220-1114

 

4. Карпенко К.О. Чорний зародок та фузаріоз насіння пшениці озимої (аналітичний огляд) / К.О. Карпенко, Т.О. Рожкова, В.А. Власенко // Миронівський Вісник, 2015. – №1. – С. 170-180.

 

5. Рожкова Т.О., Бортник Т.С., Татарінова В.І., Бурдуланюк  А.О. Польова інфекція насіння ізерна пшениці озимої // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 3 (25) –  Стор. 26-29.

 

6. Бурдуланюк А.О., Рожкова Т.О., Татарінова В.І., Гулий А. Плямистості ярого ячменю в умовах  Сумської області // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 9 (30) –  Стор. 103-108.

 

7. Рожкова Т.О., Татарінова В.І., Бурдуланюк  А.О. Мікопатогенний комплекс ягідних культур полісся // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 9 (30) – Стор. 96-103.

 

8. Татарінова В.І., Рожкова Т.О., Бурдуланюк А.О., Василина М.І. Стійкість гібридів кукурудзи до сажкових хвороб // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 9 (30) –  Стор. 108-112.

 

9. Рожкова Т.О. Елісітори захисних реакцій рослин. // Agroexpert.-2016. - № 2 (91). – С. 30-33 Рожкова Т.О. Фокус на пізні культури // Agroexpert.-2016. - № 1 (90). – С. 22-25

 

10. Бурдуланюк А.О., Рожкова Т.О., Татарінова В.І.. Особливості поширення  золотистої картопляної нематоди в  умовах Середино-Будського  району Сумської області В друці.

 

11. Seed-born infection of winter wheat in north-east Ukraine / Т. Rozhkova, K. Karpenko, V. Tatarinova,  A. Burdulanyuk  // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2016. – С. 45-49.

 

12. Рожкова Т.О. Елісітори захисних реакцій рослин. // Agroexpert.-2016. - № 2 (91). – С. 30-33

 

13. Рожкова Т.О. Фокус на пізні культури // Agroexpert.-2016. - № 1 (90). – С. 22-25.

 

14. Рожкова Т.О., Карпенко К.О. Ендофітна мікофлора насіння пшениці озимої на Північному Сході України// Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2016. У друці.

 

 Основні навчальні дисципліни:

Загальна мікологія

Загальна фітопатологія

Імунітет рослин

Лісова фітопатологія

Патологія насіння сільськогосподарських культур

Прогноз розвитку хвороб с.г. культур

 Зацікавлена у співробітництві за наступними напрямами:

- Діагностика хвороб сільськогосподарських культур;

- Розробка методів захисту сільськогосподарських культур від хвороб;

- Вивчення стійкості сортів до основних збудників хвороб;

- Патологія насіння зернових культур.

 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Дополнительная информация