Татаринова Валентина Іванівна

Татаринова Валентина Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин.

Автобіографія

Базова освіта – педагогічна, у 1992 р. закінчила Сумський державного педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю “Біологія та хімія”.

З 1993 року працювала на посаді  старшого лаборанта кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії. З 1995 по 1997 рік навчалась в аспірантурі Сумського сільськогосподарського інституту.  Після закінчення аспірантури працювала викладачем технологічних дисциплін технікуму Сумського ДАУ. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті агроекології і біотехнології УААН м. Київ за спеціальністю «Екологія». З 2004 року працює на посаді доцента кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету.

Навчально-методична робота:

1. Хвороби лікарських рослин: Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять  для студентів 4 курсу спеціальності 6.090105 – “Захист рослин”денної форми навчання / Суми: СНАУ, 2015 рік, 46 ст., рекомендовано до видання вченою радою ф-туагротехнологій та природокористування Протокол № 6  від 11 лютого 2015 р

2. Татаринова В.І. Екологічна токсикологія. Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять для студентів 2 курсу денної форми навчання зі напряму підготовки  6.040106 / Суми: СНАУ, 2016 рік, 39 ст., рекомендовано до видання вченою радою ф-ту агротехнологій та природокористування Протокол № 9  від 19 лютого 2016 р.

 

Наукові праці за останні роки:

1. Рожкова Т.О., Бортник Т.С., Татарінова В.І., Бурдуланюк  А.О. Польова інфекція насіння ізерна пшениці озимої // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 3 (25) –  Стор. 26-29.

2. Бурдуланюк А.О., Рожкова Т.О., Татарінова В.І., Гулий А. Плямистості ярого ячменю в умовах  Сумської області // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 9 (30) –  Стор. 103-108.

3. Рожкова Т.О., Татарінова В.І., Бурдуланюк  А.О. Мікопатогенний комплекс ягідних культур полісся // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 9 (30) –  Стор. 96-103.

4. Татарінова В.І., Рожкова Т.О., Бурдуланюк А.О., Василина М.І. Стійкість гібридів кукурудзи до сажкових хвороб // Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2015.№ 9 (30) –  Стор. 108-112.

5. Бурдуланюк А.О., Рожкова Т.О., Татарінова В.І.. Особливості поширення  золотистої картопляної нематоди в  умовах Середино-Будського  району Сумської області В друці.

6. Seed-born infection of winter wheat in north-east Ukraine / Т. Rozhkova, K. Karpenko, V. Tatarinova,  A. Burdulanyuk  // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2016. – С. 45-49.

7. Рожкова Т.О. Елісітори захисних реакцій рослин. // Agroexpert.-2016. - № 2 (91). – С. 30-33

8. Рожкова Т.О. Фокус на пізні культури // Agroexpert.-2016. - № 1 (90). – С. 22-25.

10. Рожкова Т.О., Карпенко К.О. Ендофітна мікофлора насіння пшениці озимої на Північному Сході України// Вісник СНАУ: Агрономія і біологія – Суми, 2016. У друці.

 

Основні навчальні дисципліни:

Комплексні системи захисту с.г. культур від хвороб

Методи випробувань засобів захисту рослин

С.-г. фітопатологія

Фітопатологія

Хвороби лікарських рослин

Екологічна токсикологія

 

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Дополнительная информация