Кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії

   Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії створена 1 вересня 1978 року у складі кафедри сільськогосподарських дисциплін - завідувач, доктор с.-г. наук, професор Жатов Олексій Гнатович. В 1982 році після реорганізації виділилась кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії.

В різні роки кафедру очолювали:

1982 - 1984 рр. доцент, кандидат с.-г. наук Білокобильський О.М.

1984 - 1990 рр. професор, доктор с.-г. наук Данілов Г.Г.

1990 - 1994 рр. доцент, кандидат с.-г. наук Голоха В.В.

1994 - 2009 рр. професор, доктор с.-г. наук академік АН ВШ України наук Кравченко Микола Сидорович.

З 2009 р. і до теперішнього часу кафедру очолює доктор c.-г. наук  Харченко О.В.

 

За роки існування кафедри надруковано 17 методичних посібників, 35 методичних вказівок, 460 статей, захищена одна докторська та дев’ять кандидатських дисертацій. Вийшов з друку підручник "Землеробство", практикум із землеробства та підручник адаптивні системи землеробства. При кафедрі діє аспірантура, в якій навчається один аспірант. 

Кафедра має дві навчальні лабораторії: з ґрунтознавства та з агрохімії, які оснащені необхідними приладами та обладнанням, а також музей ґрунтів Сумської області. 

Ведеться підготовка фахівців: бакалаврів, магістрів та аспірантів з напрямку "Агрономія" . 
Викладачами кафедри видано: монографій - 4, підручників - 2, навчальних посібників - 4, наукових статей - 182.

Склад кафедри

 

 

Матеріальна база

При кафедрі діють дві лабораторії - агрохімії та грунтознавства, музей ґрунтів Сумської області. 

Основне обладнання кафедри складається з: 
1. Апарат АВ4 - 1 
2. Терези ВЛТК - 500 
3. Вологомір ВЗПК 
4. Дистилятор 
5. Фотоелектроколориметр 
6. Терези торсійні 
7. Бур грунтовий агрохімічний 
8. Плотномір Ревякіна 
9. рН - метр. 
10. Газоаналізатор 
11. Лабораторія для визначення зольних залишків 
12. Комп'ютер 
13. Прес ботанічний 
14. Психрометр 
15. Лабораторія (тканинна діагностика) 
16. Полуменевий фотометр 
17. Моноліти 
18. Тростина агронома 
19. Щупи 
20. Оприскувач 
21. Подрібнювач УПП 
22. Електронагрівач 
23. Електрозтрушувач для розчинів 
24. Сушильна шафа

Тематика дипломного проектування

  • Водно-фізичні властивості ґрунту під впливом способів основного обробітку ґрунту при вирощуванні с.-г. культур в умовах Лісостепу України.
  • Вплив забуряненості на продуктивність с.-г. культур в умовах Лісостепу України.
  • Вплив сидеральних культур на агрофізичні властивості ґрунту.
  • Вплив культур плодозміни та способів обробітку ґрунту на біологічну активність чорнозему типового в умовах Лісостепу Сумської області.
  • Ефективність суміші гербіцидів в посівах цукрового с.-г. культур.
  • Оцінка мінерального живлення с.-г. культур за допомогою рослинної діагностики.
  • Зміна агрохімічних показників ґрунту під впливом довготривалого с.-г. використання та шляхи їх поліпшення.
  • Розробка науково обгрунтованих шляхів підвищення родючості грунту.
  • Динаміка оснорвних показників родючості ґрунтів та врожайність цукрових буряків.
  • Агрохімічний стан ґрунтів господарств Сумської області і шляхи підвищення їх родючості.

Дополнительная информация