Пшиченко Олена Ігорівна

Пшиченко Олена Ігорівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії

Автобіографія

Народилася в м. Суми. У 2001 р. закінчила загальноосвітню школу №6 м. Суми. У 2001 році розпочала навчання у Сумському національному аграрному університеті. У 2005 році отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки «Агрономія» та здобула кваліфікацію бакалавра в галузі агрономії та біології. У 2006 році закінчила Сумський НАУ і отримала повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю „Агрономія” та здобула кваліфікацію магістра в галузі агрономії та біології, спеціалізація «ландшафтне планування та фітодизайн». З 2007 по 2009 рр. - навчалася в аспірантурі за спеціальністю рослинництво. З 2009 по 2012 рр. працювала на кафедрі рослинництва старшим лаборантом. У 2012 році отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю селекція і насінництво. З 2015 року працюю старшим викладачем на кафедрі землеробства, грунтознавства та агрохімії в Сумському національному аграрному університеті.

Навчально-методична робота.

Викладаються дисципліни: «Агрохімія», «Система застосування добрив» для студентів агрономічного факультету спеціальностей: «Захист рослин», «Екологія» та «Агрономія».

Керує навчальною та виробничою практикою студентів. Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу. Має 12 наукових праць, із них статей у фахових наукових виданнях України – 7; тез доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах – 5.

Науково - дослідна робота.

Наукові дослідження проводилися за темою дисертаційної роботи – «Посівні та продуктивні властивості насіння соняшнику залежно від його підготовки в умовах північно-східного Лісостепу України», яка входить до тематики кафедри рослинництва: «Селекція та насінництво високоврожайних скоростиглих сортів та гібридів соняшнику». Номер державної реєстрації 0100U004442.

Напрямки досліджень:

- з`ясовували вплив передпосівної обробки насіння соняшнику мікрохвильовим полем та бактеріальними препаратами на його посівні якості;

- визначали ступінь впливу бактеріальних препаратів та мікрохвильової обробки насіння на особливості морфогенезу рослин у насінницьких посівах;

- визначали вплив обробки насіння енергією мікрохвильового поля та бактеріальними препаратами на органогенез генеративної сфери особин соняшнику, їх насіннєву продуктивність;

- досліджували сортові особливості формування параметрів продуктивності рослин у насінницьких посівах в результаті передпосівної обробки бактеріальними препаратами та енергією мікрохвильового поля;

- визначали роль бактеріальних препаратів та мікрохвильового поля в забезпеченні виходу кондиційного насіння, формуванні врожаю та якості продукції соняшнику;

- досліджували вплив післядії передпосівної обробки насіння;

- проводили економічну та енергетичну оцінку ефективності передпосівної обробки насіння сортів соняшнику у формуванні насіннєвої продуктивності.

Публікації по темі:

1. Кушніренко О. І. Вплив передпосівної обробки насіння на його якості / О. І. Кушніренко, Г. О. Жатова // Вісник Сумського національного аграрного університету : Агрономія і біологія. – Суми, 2006, Вип. 11–12 (12–13). – С. 18-21.

2. Кушніренко О. І. Підвищення врожайності соняшнику при обробці насіння мікрохвильовим полем / О. І. Кушніренко // Вісник Сумського національного аграрного університету : Агрономія і біологія. – Суми, 2007, Вип. 10-11 (14-15). – С. 70-72.

3. Кушніренко О. І. Вплив обробки насіння соняшнику бактеріальними препаратами на посівні та врожайні властивості / О. І. Кушніренко, Г. О. Жатова // Збірник Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр´єва : Селекція і насінництво. – Харків, 2008. Вип. 95. – С. 203-209.

4. Кушніренко О. І. Ефективність застосування бактеріальних препаратів на сорті соняшнику Час / О. І. Кушніренко // Вісник Сумського національного аграрного університету : Агрономія і біологія. – Суми, 2009, Вип. 7 (17). – С. 92-94.

5. Кушніренко О. І. Ефективність мікрогуміну при передпосівній інокуляції насіння соняшнику / О. І. Кушніренко // Вісник Сумського національного аграрного університету : Агрономія і біологія. – Суми, 2009, Вип. 11 (18). – С. 72-73.

6. Кушніренко О. І. Насіннєва продуктивність соняшнику залежно від передпосівної обробки мікрохвильовим полем / О. І. Кушніренко // Вісник Львівського національного аграрного університету : Агрономія. – Львів, 2009. – №13. – С. 388 – 392.

7. Пшиченко О. І. Вплив передпосівної інокуляції насіння соняшнику мікробіологічними препаратами на урожайність / О. І. Пшиченко // Вісник Львівського національного аграрного університету : Агрономія. – Львів, 2010. – №14 (2). – С. 323 – 328.

8. Кушніренко О. І. Деякі підходи до отримання високоякісного насіння соняшнику / О. І. Кушніренко // Аграрний форум – 2007 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету (4-6 квітня 2007 р.). – Суми, 2007. – Ч. 1. – С. 62-63.

9. Кушніренко О. І. Вплив інокуляції насіння соняшнику бактеріальними препаратами на тривалість вегетаційного періоду та урожайність / О. І. Кушніренко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня, 2008 р.). – Суми, 2008. – Т. 3. – С. 235-236.

10. Кушніренко О. І. Передпосівна інокуляція насіння, як засіб підвищення насіннєвої продуктивності / О. І. Кушніренко // Аграрний форум – 2008 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-18 жовтня, 2008 р.). – Суми, 2008. – С. 61.

11. Кушніренко О. І. Мікрохвильова обробка, як засіб підвищення врожайності соняшнику / О. І. Кушніренко // Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Умань, 2008. – Ч. 1. – С. 86-88.

12. Кушніренко О. І. Ефективність обробки мікрохвильовим полем при вирощуванні соняшнику / Кушніренко О. І. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009 р.). – Суми, 2009. – Т. 1. – С. 58-59.

Дополнительная информация